Laajennetaan julkisuusperiaatetta yhtiöitettäviin julkisiin palveluihin

Laajennetaan julkisuusperiaate koskemaan myös yhtiömuodossa tuotettavia julkisia palveluja

Avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon turvaamiseksi yhtenä toimenpiteenä on laajentaa julkisuusperiaate koskemaan myös yhtiömuodossa tuotettavia julkisia palveluja. Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, onko julkisuusperiaate nykyisessä muodossaan riittävän laaja ja tulkinta ulotettavissa myös yhtiömuodossa tuotettaviin palveluihin. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä.

Laaditaan ohjeistus siitä, miten avoimen hallinnon periaatteet sisällytetään palvelujen tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin

Tarkoituksena on myös laatia ohjeistus siitä, miten avoimen hallinnon periaatteet sisällytetään palvelujen tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin. Tämän osalta laaditaan maakuntauudistuksen tiekarttaan ohjeistusta ja malleja palveluntuottajien sopimuksista vuoden 2018 loppuun mennessä. Niin ikään nostetaan kampanjalla esille julkisuudesta koituvat hyödyt (näkökulmina esimerkiksi: päättäjillä tarvittava tieto päätösten tekemiseen, julkisen sektorin tilivelvollisuus kansalaisille, yritysten tasapuolinen kohtelu). Myös kampanjointi on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 lopussa.