Vahvistetaan julkisuuslakiosaamista hallinnossa

Vahvistetaan julkisuuslakiosaamista hallinnossa

Oikeusministeriö järjestää julkisuuslaista yhdessä HAUS:in kanssa kaksi kurssia vuodessa. Näiden lisäksi talvella 2017-2018 on järjestetty valtioneuvoston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä julkisuuslakikoulutusta, jota oli mahdollisuus seurata myös verkon kautta. Uusi valtion digitaalinen oppimisympäristö eOppiva tarjoaa jatkossa mahdollisuuden laajentaa verkon kautta saatavilla olevaa koulutusta.

Lisäksi vuoden 2018 lopussa tullaan laatimaan julkisuuslaista yksinkertainen muistilista valmistelijoille ja nostamaan esiin esimerkkejä siitä, miten julkisuus ja avoimuus hyödyttävät lainvalmistelua ja päätöksenteon legitimiteettiä.

Toimintaohjelmakauden loppuun mennessä (6/2019) selvitetään mahdollisuutta tuoda julkisuuslain periaatteiden tuntemusta enemmän esiin jo 2. asteen koulutuksessa.