12.11.2018

Vanhusneuvostopäivä 2018

Helsingissä 7.11.2018 järjestetyn Vanhusneuvostopäivän materiaalit ja verkkolähetyksen tallenne.

Verkkolähetyksen tallenne: https://prospectumlive.com/event/avoinhallinto_20181107

 

Esityksien materiaali:

Vanhusneuvostopäivän avaus

Vanhusneuvostot toimijoina

Hyviä toimintamalleja ja osallisuusmalleja esittelyssä

Pohjois-Karjalan eläkeläisneuvosto

Vanhusneuvostojen edustajan puheenvuoro

Vanhuuteen varautuminen – miltä tulevaisuus näyttää yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta (vanhusväestön määrä, vanhusalan henkilöstö)

Kansalaistoiminta ja yhteisöllinen varautuminen vanhuuteen

Vanhuuteen varautuminen – hankkeen lyhyt esittely

 

Pöytäkeskustelujen yhteenvedot

OSA 1 – pöytäkeskustelut

OSA 2 – pöytäkeskustelut

OSA 3 – pöytäkeskustelut

 

Vanhusneuvostopäivään sisältyi alustuksia, esimerkkejä hyvistä käytännöistä, yhteistä ideointia ja keskustelua. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä noin 170 vanhusneuvostojen jäsentä eri puolilta Suomea.

Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman (www.avoinhallinto.fi) yhdessä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus. Vuoden 2018 tapahtuma järjestettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Vanhustyön keskusliiton ja Valli ry:n kanssa.