7.5.2018

Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tilaisuus Suomenlinnan hoitokunnassa

Avoimen hallinnon virkamiesverkosto kokoontui Suomenlinnan hoitokunnassa perjantaina 27.4.2018 saavutettavuus teemalla. Suomenlinnan hoitokunta esitteli Suomenlinnan historian ja hoitokunnan lisäksi kävijäsaavutettavuutta sekä digitaalista saavutettavuutta. Puhumaan saapui myös Johanna Koskela CELIA:n viestintäasiantuntija, aiheenaan -mitä saavutettavuus tarkoittaa valtionhallinnon viestijöille.

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka perustettiin 1973 Suomenlinnan siirryttyä puolustusvoimilta siviilihallintoon. Hoitokunnan tehtävänä on restauroida, ylläpitää, esitellä ja hallinnoida Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaa Suomenlinnaa. Suomenlinnan kävijämäärät ovat nousseet viimeisten vuosikymmenten aikana jopa miljoonaan kävijään vuodessa.  Kasvanut suosio ja kansainvälistynyt kävijäkunta on haastanut Suomenlinnaa parantamaan palveluita ja saavutettavuutta.  Suomenlinnan hoitokunta on viimevuosina tehnyt paljon töitä saavutettavuuden eteen. Saavutettavuus on yritetty ottaa huomioon niin fyysisen kuin digitaalisen saavutettavuuden osalta.

Johanna Koskela puheenvuorossaan kertoi mitä saavutettavuusdirektiivi tarkoittaa valtionhallinnon viestijöille. Saavutettavuusdirektiivi tulee koskemaan kaikkia julkisen sektorin verkkosivustoja, mobiilisovelluksia ja verkkodokumentteja, jolloin se koskettaa myös kaikkia julkisen hallinnon sisällöntuottajia ja viestijöitä. Saavutettavuus on terminä hieman haastava, koska sillä ei ole selkeää määritelmää. Verkkopalveluiden osalta saavutettavuudella kuitenkin tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset voisivat käyttää palveluita mahdollisimman esteettömästi. Lue lisää saavutettavuudesta CELIA:n verkkosivuilta: https://www.celia.fi/saavutettavuus/

Tapaamisen materiaalit löydät täältä: https://avoinhallinto.fi/verkostot/virkamiesverkosto/