Avoin hallinto edistää hallinnon toimien läpinäkyvyyttä, hallinnon tiedon ja palveluiden saatavuutta sekä hallinnon vastaanottavaisuutta uusille ideoille, vaatimuksille ja tarpeille

Avoin hallinto on suomalaisen yhteiskunnan keskeinen voimavara.

Avoin hallinto rakentaa kansalaisten luottamusta, turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Hallinnon avoimuus on julkisen hallinnon toimijoiden yhteinen arvo, päämäärä ja kehittämisen kohde. Toiminnan tavoitteet ja painopisteet löydät Toimintaohjelma -sivulta.

Voit osallistua Avoimen hallinnon työhön esimerkiksi osallistumalla Avoin demokratia -verkostoon, Kansalaisjärjestöakatemiaan tai Kansallisiin dialogeihin.

Löydät vanhat uutiskirjeet, raportit, blogit ja muut materiaalit tämän sivuston materiaalipankista.