Dialogit

Poikkeusajan dialogit vuosina 2020-2021

Poikkeusajan dialogien tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Keskusteluja on järjestämässä jo lähes kolmekymmentä toimijaa eri puolilta yhteiskuntaa – yksittäisistä henkilöistä, järjestöihin, kuntiin, yrityksiin, säätiöihin ja ministeriöihin.

Keskustelunjärjestäjä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden käsitellä nykytilanteen nostattamia ajatuksia ja tuntemuksia sekä luo mahdollisuuksia käsitellä erilaisia tulevaisuusnäkymiä. Dialogien järjestäjät osallistuvat myös laajemman tilannekuvan muodostamiseen tämän hetkisestä yhteiskunnastamme.

Jokainen keskustelu kootaan yhteenvedoksi, josta muodostuu moniulotteinen ja eritelty kokonaiskuva yhteiskuntamme tämän hetkisestä olotilasta. Valtionvarainministeriö toimittaa yhteenvedon myös valtion- ja kunnan hallinnoille. Yhteenvedot löytyvät kokonaisuudessaan Erätaukosäätiön sivuilta.

Dialogien koordinoinnista, koosteen tekemisestä, julkaisemisesta ja välittämisestä valtion- ja kuntien hallintoon vastaavat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, oikeusministeriö, Sitra ja valtiovarainministeriö.

Linkit Poikkeusaikojen dialogien yhteenvetoihin Erätauko-sivustolle:

27.5.2021 Yhteenveto: Koronan exit-suunnitelmaa tarvitsevat yhteisöjen ohella myös yksilöt
16.3.2021 Poikkeusaika jatkuu, elämä ja yhteisöt ovat asettuneet uusiin uomiin
23.12.2020 Koko vuoden 2020 dialogien yhteenveto
3.12.2020 Yhteenveto: Poikkeuksellinen vuosi on väsyttänyt ihmiset, mutta toivoa on
12.11.2020 Yhteenveto: Yhteiskunnan muuttuminen ja elämän rajallisuus nousivat esiin Poikkeusajan dialogeissa
22.10.2020 Yhteenveto: Poikkeusajan pitkittyminen koettelee luottamusta ja tulevaisuudenuskoa
23.9.2020 Yhteenveto: Dialogi lisää voimavaroja ja luottamusta tulevaan
17.6.2020 Koko kevään dialogien yhteenveto
9.6.2020 Yhteenveto: Opimmeko jotakin kriisistä?
26.5.2020 Yhteenveto: Poikkeuskesä saapuu
12.5.2020 Yhteenveto: Poikkeusajat muuttavat vapauden rajoja
28.4.2020 Yhteenveto: Poikkeusajan dialogit jatkuivat ja ymmärrys syveni
16.4.2020 Yhteenveto Suomalaiset keskustelivat poikkeusajan vaikutuksista