Myönteisen verkkoviestinnän julistus

Virtuaalinen on todellista
Internetissä kirjoitan tai sanon vain sellaista, mitä olisin valmis sanomaan myös kasvotusten.

  • Hyvä hallinto edellyttää hyvää viestintää. Teen parhaani, jotta viestini olisivat yksinkertaisia, selkeitä, ymmärrettäviä, läpinäkyviä ja ystävällisiä niin verkossa kuin kasvotusten. Tiedostan, että internetissä jaetuilla kirjoituksilla voi olla todellisia seurauksia.

Olen mitä viestin
Sanat, joita käytän määrittävät minut. Ne kuvaavat minua.

  • Tiedän, että tehokkaampi viestintä merkitsee parempaa hallintoa: ihmisillä on oikeus saada käsiinsä tietoaineistoja, asiakirjoja ja tietoja ja saada palveluja viipymättä ja rehellisin keinoin, olla osallisena päätöksentekoprosesseissa ja ymmärtää ja tarkistaa toimeni.

Sanat muokkaavat ajatteluani
Käytän tarvittavan ajan kyetäkseni ilmaisemaan näkemykseni parhaalla mahdollisella tavalla.

  • Vältän epäselviä termejä, painostavaa kapulakieltä ja harhaanjohtavia vieraskielisiä sanoja. Ymmärrän, että tämä on jokaisen kansalaisen oikeus. Jos puhetapani ei ole selkeä, eivät sitä silloin ole myöskään ajatukseni tai toimeni. Kannustan vuoropuheluun.

Kuuntelen ennen kuin puhun
Kukaan ei ole aina oikeassa, en myöskään minä. Kuuntelen vilpittömin ja avoimin mielin.

  • Kuuntelen muiden mielipiteitä ja ehdotuksia. Otan tavakseni tehdä yhteistyötä ja käyttää kieltä, joka tukee rakentavaa ja sivistynyttä vuoropuhelua. Jos minulta kysytään jotakin, vastaan viipymättä. Jos huomaan hämmennystä, selvitän, mistä se johtuu ja miten asian voisi ratkaista.

Sanat ovat siltoja
Valitsen sanani ymmärtääkseni, tullakseni ymmärretyksi ja päästäkseni lähelle lukijoita ja kuulijoita.

  • Valitsen sopivat sanat ja välineet viestimiseen kaikkien kanssa, huomioiden heidän ikänsä, taustansa ja koulutustasonsa. Pyrin varmistamaan, että kaikki ymmärtävät, mitä sanon tai kirjoitan. Olen vastuussa siitä, että viestin positiivisesti ja aloitteellisesti.

Sanoilla on seurauksia
Tiedostan, että sillä mitä sanon tai kirjoitan voi olla joko vähäisiä tai vakavia seurauksia.

  • Ymmärrän, että kaikilla viesteilläni ja teoillani on todellinen ja merkittävä vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään. Olen helposti tavoitettavissa, tarjoan tietoa, selvitän vastuut ja virtaviivaistan toimintaa.

Olen varovainen jakaessani materiaalia eteenpäin
Jaan tekstejä ja kuvia vasta kun olen lukenut, arvioinut ja ymmärtänyt ne.

  • Tiedän, että kaikki internetissä jakamani viestit voivat vaikuttaa ihmisten käsitykseen työstäni. Pidän tiedot ja tietoaineistot ajan tasalla ja saatavilla, mahdollisuuksien mukaan avoimessa tiedostomuodossa. En jaa harhaanjohtavia tai ei-läpinäkyviä viestejä. Kerron ihmisille heidän oikeuksistaan tietoon, yksityisyyteen ja turvallisuuteen.

Ideoista voi keskustella – Ihmisiä pitää kunnioittaa
Ihmiset, joiden näkemykset ja mielipiteet poikkeavat omistani, eivät ole vihollisiani.

  • Vastavuoroinen kunnioitus on keskeistä kansalaisyhteiskunnassa ja parantaa yhteistyötä ja osallisuutta. Varmistan, että viestintäni on kunnioittavaa sekä tyyliltään että sisällöltään ja edistää keskinäistä kunnioitusta.

Loukkaus ei ole argumentti
En hyväksy hyökkääviä tai aggressiivisia sanoja, vaikka ne tukisivat omaa näkökulmaani.

  • Loukkaukset ovat aina nöyryyttäviä, ei vain loukatuille, vaan myös loukkaajille ja vierestä seuraaville. Kannustan ihmisiä muotoilemaan mielipiteensä siten, etteivät ne loukkaa toisia. En siedä loukkauksia edes silloin, kun ne tukisivat omaa asiaani. Jaan netikettiä edistääkseni viestintäkanavien järkevää käyttöä.

Myös hiljaisuudella on sanottavaa
Kun on parempi olla hiljaa … vaikenen.

  • Tiedän, että ihmisten huomio ja aika ovat arvokkaita ja olen siksi ytimekäs. Viestin vain silloin kun se on tarpeen, edistääkseni tietoa ja osallisuutta, en propagandan vuoksi. Viestintäni on aina hyödyllistä, tarpeellista ja tähdellistä

 

Katso video Facebookissa: Myönteisen verkkoviestinnän julistus

 

Julistus koostuu 10 periaatteesta. Se on syntynyt verkostojen yhteistyönä ja teksti on käännetty 12 kielelle. Julistuksesta on eri versioita. Tämä versio on tarkoitettu julkishallinnon ja kansalaisten vuoropuhelun tueksi. Suomenkielinen versio on tehty avoin hallinto -ohjelmassa (www.avoinhallinto.fi) yhteistyössä Parole_O_Stilin kanssa. Parole O_Stili on Triestessä heinäkuussa 2017 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii lisäämään internetin käyttäjien tietoisuutta ja vastuuta sen käytöstä, kannustaa heitä jakamaan ja ylläpitämään julistuksessa esitettyjä arvoja.