Avoimen hallinnon strategia

Avoin hallinto rakentaa kansalaisten luottamusta, turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen

Valtiovarainministeriö on julkaissut avoimen hallinnon strategian, joka ohjaa avoimen hallinnon työtä Suomessa.

Strategia koostuu neljästä avoimen hallinnon painopisteestä.

Strategian konkreettiset painopisteet ohjaavat Avoimen hallinnon toimintaohjelman toimintaa 2020-luvulla.

    1. Avoin hallinto on vuoropuhelun vahvistaja yhteiskunnassa.
    2. Avoin hallinto edistää kaikkien oikeutta ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.
    3. Johtaminen ja osaaminen varmistavat kaikkien mahdollisuuden osallisuuteen.
    4. Suomi on avoimen hallinnon aktiivinen edistäjä kansainvälisesti.

Avoimen hallinnon stategia