Avoin demokratia -verkosto

Avoin demokratia -verkosto on kaikille avoin yhteisö, jossa jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä. Se tukee osaamisen ja jaetun ymmärryksen lisäämistä, tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä yhteiskunnallista keskustelua verkostolle tärkeistä aiheista.

Vuoden 2024 teemana on ”Tekoäly ja avoimuus”. Tärkeiksi aiheiksi on tunnistettu myös muun muassa saavutettavuus, yhdenvertaisuus, kansalaisyhteiskunta, tietoturva, tietosuoja, viestintä ja luottamuksen rakentaminen.

Verkosto on väylä eri toimijoille kertoa aihealueilla tekemästään tärkeästä työstä ja luomme yhteistyössä verkostolle uusia toimintamuotoja. Verkoston tapaamisia pidetään pääsääntöisesti etänä, jotta osallistuminen olisi kaikille helppoa. Verkoston toimintaa koordinoi avoimen hallinnon tiimi yhdessä neuvonantajien kanssa. Hyödynnämme päättyneen Kuntademokratiaverkoston aiempaa arvokasta työtä ja Avoin demokratia -verkoston jatko toteutetaan osallistujien toiveiden ja vinkkien pohjalta.

Verkoston toiminta on osallistujille maksutonta. Ilmoittaudu mukaan verkostoon!

Tällä sivulla löydät tiedon seuraavasta ja tulevista verkoston aiheista ja tapahtumista. Ehdota aihetta ja järjestäjää tai järjestä itse tai ilmoita oma avointa demokratiaa edistävä tapahtumasi mukaan osoitteeseen avoinhallinto@gov.fi. 

Avoimen hallinnon virkamiesverkosto on osa Avoin demokratia -verkostoa

Avoimen hallinnon virkamiesverkosto tukee avoimen hallinnon toimeenpanoa valtiohallinnon organisaatioissa. Verkosto koostuu nimetyistä yhteyshenkilöistä, jotka edistävät aktiivisesti omissa organisaatioissaan avoimen hallinnon asioita ja pitävät ajankohtaisia asioita esillä myös johdon työpöydällä. Tukena tässä työssä heillä on Avoin demokratia -verkoston tarjonta – ja tarvittaessa myös vain valtionhallinnolle kohdennetut tapaamiset ja sisällöt sekä käytännön vinkkejä ja välineitä, joiden avulla avoimen hallinnon asiat pysyvät esillä ja aidosti edistyvät arjessa. Virkamiesverkostolaiset voivat sparrata toisiaan matalalla kynnyksellä ja  jakaa keskenään valtiolla toteutettuja avoimen hallinnon hyviä käytäntöjä.

Seuraava tapahtuma

”Näin ratkaisemme kuntatalouden visaisimmat kysymykset kuntalaisten avulla” – Sitran puntaroivan demokratian kokeilut neljässä kunnassa, 13.6. klo 9-10, Teams

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

Kuntien tehtävät ja talous ovat mullistuneet hyvinvointialueiden myötä. Kauaskantoisia ratkaisuja on edessä myös väestön ikääntyessä ja keskittyessä, elinkeinojen uudistuessa ja geopolitiikan laineiden lyödessä rannoillemme. Näissä pohdinnoissa puntaroivan demokratian menetelmät voivat auttaa. Kuntalaisten osallistuminen ohjaa tarkastelemaan eri ratkaisuvaihtoehtoja ja panostusten vaikuttavuutta. Samalla päättäjät saavat selkänojaa viisaiden valintojen tekemiseen. Sitra on osana puntaroivan demokratian kehittämistyötään rahoittanut kuntakokeiluja, joissa satunnaisotetut kansalaispaneelit ottavat kantaa kuntien talouden suunnitteluun.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan, kun Sitran asiantuntija Pauli Saloranta kertoo kokeiluista, niiden taustoista, kansainvälisistä vertailukohdista sekä jatkokehityssuunnista.

Lue lisää Sitran työstä myös mm. Sitran tammikuun julkaisu nuorten aikuisten yhteiskunnallisesta osallistumisesta.

Tulevat tapahtumat

OECD:n Luottamus-tutkimus – info-seminaari, 21.8. klo 9-10.30, Teams

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

OECD:n luottamus tutkimus julkaistaan heinäkuussa 2024 (päivämäärä tarkentuu OECD:n sivuilla). Pidämme aiheeseen liittyvän tilaisuuden kesän lopussa. Tilaisuuden ohjelma lisätään lähiaikoina.

Lue lisää OECD:n sivuilta

SYYSKAUDEN AVAUS: ”Mimmit koodaa” ohjelma ja verkosto – Teknologiaa ja tekoälyllä kaikille, 27.8. klo 9-10, Teams

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

Tekoälyn ja datan aikana olisi tärkeää saada ihmiset ymmärtämään osallisuuden merkitys myös teknologian kautta, jotta demokratia olisi todellista demokratiaa. Mitä teknologia oikeastaan on, kuka sitä tekee, miten sitä tehdään ja miksi meidän kaikkien tulisi ymmärtää sitä? AI on hyvä renki, mutta huono isäntä. Tule kuulemaan lyhyt tietoisku teknologiasta kansantajuisesti.

Teams-infon vetää Milja Köpsi, Software Finland ry:n Mimmit koodaa -ohjelman koordinaattori. Mimmit koodaa ohjelman toiminnassa on mukana yli 10 000 naista sekä satoja suomalaisia että kansainvälisiä yrityksiä.  Tapahtuma sopii kaikille iästä, sukupuolesta ja toimialasta riippumatta.

Tulevaisuusdialogit ja Erätaukomalli 2.9.2024 klo 9 – 10.30, Teams

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

”99% maailmassa ei ole tällainen systeemi, että ihmiset osallistuisivat ja sanovat omia ideoitaan” – 30 Erätauko-dialogia Suomen tulevaisuudesta osana valtioneuvoston kanslian tulevaisuusselontekotyötä: oppeja, unelmia ja oivalluksia.  Tule kuulemaan Erätaukosäätiön ja valtioneuvostonkanslia tietoiskua aiheesta!

Korruptionvastainen työ 10.9.2024 klo 9–10.30, teams (info ja työpaja)

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

Korruptiota torjutaan lisäämällä avoimuutta, korruptiotietoisuutta ja eri tahojen yhteistyötä. Torjuntaan tarvitaan monien eri viranomaisten ja muiden toimijoiden panosta. Suomessa koordinoivana viranomaisena toimii oikeusministeriö.

Tule mukaan infoaamukahveille (työpajaan), jonka oikeusministeriön Venla Mäntysalo ja kumppanit vetävät!

Lue lisää oikeusministeriön sivuilta ja korruptiontorjunta.fi-sivustolta.

Diakonissalaitoksen tulevaisuustyö haavoittuvassa asemassa olevien parissa, 17.9. klo 9-10, Teams

Elämme muutoksen ja megatrendien aikaa. Tähän asti valta määritellä tulevaisuuksia on ollut harvojen käsissä. Tulevaisuus on kuitenkin yhteinen. Tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan se rakennetaan – niiden ajatusten pohjalta mitä̈ ihmisillä̈ nyt on. Tässä tilaisuudessa kerrotaan miksi haluamme laajentaa tulevaisuusvaltaa ja miten siitä voi tehdä saavutettavampaa ja esteettömämpää.

 

Diakonissalaitos tekee työtä haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten parissa. Asiakkaillamme ja toimintaan osallistuvilla on tarjottavana tulevaisuuteen arvokkaita näkökulmia, jotka usein jäävät kuulematta. Vuonna 2023 alkaneessa Ilmiöasema-työssämme keräämme vuosittain näitä näkökulmia asiakkailtamme ja kävijöiltämme ja viemme niitä päättäjille, laajemmin suomalaiseen tulevaisuuskeskusteluun sekä myös Diakonissalaitoksen oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen. 49 tulevaisuustyöpajaa ja lähes 300 ihmistä on jo osallistunut. Miksi he pitävät tätä tärkeänä? Uudenlaisten menetelmien myötä keskustelut tulevaisuudesta ovat saavutettavampia ja esteettömämpiä yhä useammalle, muun muassa autismikirjon henkilöille, kehitysvammaisille ihmisille, tuetun asumisen ja opioidikorvaushoidon asiakkaille.

 

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan torstaina 17.9. klo 9-10 Diakonissalaitoksen asiantuntija Maiju Lehdon kanssa. Tervetuloa! Ilmoittautuminen tilaisuuteen aukeaa myöhemmin.

 

Lue lisää Tulevaisuustyöstä Diakonissalaitoksen sivuilta.

Syksyyn on tulossa sisältöjä…

Oulun ja kumppaneiden osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelmatyöstä (sisältökuvaus, ajankohta ja ilmoittautumislinkki päivitetään myöhemmin). Lisäksi tulossa tietoiskuja tekoälystä, mis- ja disinformaatiosta sekä Demokratiadrinkit.

Kerro vinkkisi aiheiksi osoitteeseen avoinhallinto@gov.fi!

Menneet tapahtumat

Avoin demokratia -verkosto mukana: Demokratia ja tunteet – dialogi filosofi Martha C. Nussbaumin kanssa, 5.6.2024 klo 13–15, Tiedekulma, Yliopistonkatu 4

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 18.6.2024 saakka Tiedekulman Suora lähetys -sivulla. 

Lue tapahtumakuvaus Helsingin yliopiston sivuilta.

Viime vuosina demokraattisten yhteiskuntien tunneilmapiiri on kiihtynyt ja kärjistynyt. Julkista keskustelua hallitsevat yhä enemmän pelon, vihan, kaunan ja inhon tunteet. Samaan aikaan myötätunnolla, ilolla ja rakkaudella on entistä vähemmän tilaa. Mikä on tunteiden merkitys demokratialle? Millaiset tunteet ruokkivat tai nakertavat demokratian perusarvoja vapautta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta? Onko meillä keinoja vaikuttaa yhteiskunnalliseen tunneilmastoon?

Martha C. Nussbaum on maailman tunnetuimpia filosofeja. Tunteiden moraalinen ja poliittinen merkitys on ollut yksi hänen mittavan tuotantonsa keskeisimpiä juonteita. Hän on käsitellyt tunteiden roolia antiikin filosofiassa ja tragedioissa sekä ulottanut filosofiset analyysinsa nykyisten demokratioiden kipukohtiin. DialogiAkatemian johtaja Kai Alhanen haastattelee Nussbaumia tunteiden ja demokratian dynamiikasta. Yleisöllä on myös mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Tilaisuuden järjestävät Aretai Oy, DialogiAkatemia, Helsingin yliopiston tutkijakollegium ja Avoin demokratia -verkosto.

Demokratiaohjelman valmistelu 28.5.2024 klo 9–10, Teams

Oikeusministeriössä on valmisteilla hallitusohjelman linjausten mukaisesti kansallinen ohjelma demokratian ja osallistumisen edistämiseksi. Tule kuulemaan demokratiaohjelman sisällöistä ja keskustelemaan sen toimeenpanosta. Oikeusministeriöstä mukana Liisa Männistö ja kumppanit.

Lue lisää oikeusministeriön verkkosivuilta.

Helsingin kaupungin järjestämä Osallisuus- ja järjestöyhteistyön seminaari 16. – 17.5.2024, Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki ja Helsinki-kanava (ilman vuorovaikutteisia osuuksia)

Maksuttomat seminaaripäivät olivat jatkoa viime elokuun osallisuusseminaarille. Toukokuun päivien aiheena oli torstaina 16.5.2024 lasten ja nuorten osallisuus, osallisuuden uudet tuulet sekä osallisuuden johtaminen ja tulevaisuus. Perjantaina 17.5.2024 osallisuutta tarkasteltiin kuntien ja hyvinvointialueiden sekä järjestöjen välisen kumppanuuden näkökulmasta.

Seminaaripäivät olivat suunnattu ensisijaisesti osallisuuden ja vuorovaikutuksen sekä järjestöyhteistyön ja avustustoiminnan parissa toimiville kuntien ja hyvinvointialueiden eri tehtävissä oleville työntekijöille.

Lisätietoja antavat Helsingin kaupungin projektisuunnittelijat:
Sari Veinola sari.veinola(at)hel.fi ja
Sanna Simola sanna.simola(at)hel.fi

Vuoden selväsanainen -kilpailu ja muuta ajankohtaista virkakielestä 14.5.2024 klo 9–10, teams

Katso tietoiskun diat täältä:
Ajankohtaista virkakielestä
Vuoden selväsanainen 2024 -kilpailu (Ilmoita julkisen hallinnon ehdokas viimeistään 10.9. klo 16)
#Virkakielihaaste
Leena Nissilän blogikirjoitus täällä Hallintolaki 20 vuotta − virkakielihaaste julkishallinnolle

Hallintolain kielipykälä velvoittaa viranomaiset käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Mitä on hyvä virkakieli, ja miten sitä voidaan kehittää organisaatioissa? Miten hyviä käytänteitä voidaan jakaa myös organisaatioiden välillä? Kotimaisten kielten keskuksen erityisasiantuntijat Ulla Tiililä ja Henna Kara kertovat hyvän virkakielen verkkokursseista ja Vuoden selväsanainen -kilpailusta. Samalla luodaan katsaus muihin ajankohtaisiin virkakielikuulumisiin.

Selkokieli ja Selkokuvaopas 17.4.2024 klo 10–11, Teams

Mitä on selkoviestintä ja milloin sitä tarvitaan? Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä, Tampereen yliopiston saavutettavuustutkija Anne Ketola ja Selkokeskuksen asiantuntija Kaisa Kaatra kertoivat perusasioita selkoviestinnästä. Käsittelimme lyhyesti selkokielen kohderyhmiä ja periaatteita, kuvien saavutettavuutta sekä sitä, miten kuvilla voi tukea parhaiten tekstin ymmärtämistä ja muistamista.

Katso tietoiskun diat tästä:
Perustietoa selkoviestinnästä
Selkokuvaopas

Linkki eOppivan Selkokieli tutuksi -kurssiin

Linkki Selkokuvaoppaaseen

”Turvallisuus ja luottamus” -dialogi Avoin demokratia -verkostolle 10.4. 2024 klo 8.30–10, Teams

Avoimen hallinnon tiimi fasilitoi Kansallisten dialogien keskustelun otsikon aiheesta Avoin demokratia -verkostossa.  Tässä on mahdollisuus tulla kokemaan, mitä Kansalliset dialogit ovat ja mahdollisesti innostua järjestämään omia dialogeja toukokuussa, kun samasta aiheesta on seuraava dialogipäivä 23.5.2024.

Lue lisää: kansallisetdialogit.fi-sivustolta.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli 26.3.2024 klo 9-10, Teams

Tilaisuudessa kuultiin, mitä mallin mukainen lapsenoikeustyö kunnissa tarkoittaa ja miten mallin työvaiheet etenevät. Mallista kertoivat Suomen UNICEFin Milla Aaltonen ja Sanna Koskinen. Kuulimme myös Tampereen Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Virve Savolaisen kokemuksia oman kuntansa työstä mallissa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on käytössä jo 59 eri kokoisessa kunnassa eri puolella Suomea, Helsingistä Marttilaan. UNICEFin kunnille suunnatut lapsenoikeusmateriaalit mallin digipalvelussa ovat vapaasti käytettävissä myös niille kunnille, jotka eivät ole mukana mallissa.

Katso myös video YouTubessa.

Katso tietoiskun diat tästä:
Unicefin lapsiystävällinen kunta -malli, Sanna Koskinen
LYK kehittämistyö, Virve Savolainen

Kansalaisjärjestöakatemia 20.3.2024 klo 8.30-15.00, Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla, Kaupungintalon aulassa (Pohjoisesplanadi 11-13)

Tämän kevään valtakunnallisessa kansalaisjärjestöakatemiassa oli oiva tilaisuus osallistua kansalaisjärjestöstrategian laadintaan ja etenkin virkahenkilöiden päivittää myös kansalaisyhteiskuntatuntemustaan. Osallistu rentoon akatemiatilaisuuteen Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla tai etänä. Aiheena olevassa kansalaisjärjestöstrategiatyössä laaditaan kevään aikana valtioneuvoston periaatepäätös ja sen toimeenpanon suunnittelu ja toteutus käynnistyy. Nyt on oiva tilaisuus ymmärtää aihetta ja vaikuttaa. 

Tunnelmaan virittäytymiseksi voit käydä eOppivan ”Kansalaisyhteiskunta – Mitä julkisen hallinnon tulisi siitä tietää?” -kurssi (kesto n. 1h).

Materiaalit ovat avoimen hallinnon sivujen Kansalaisjärjestöakatemia-osioon.

Avoin demokratia – verkoston Live-tapaaminen 19.3.2024 iltapäivällä

Verkoston LIVE-tapaamisen ohjelma.

”Tulevaisuuskestävää osallisuutta tekemässä – muodoista ja merkityksellisyydestä” -työpaja 13.3.2024 klo 9-10.30

VTT:n Kaisa Lähteenmäki-Smith, Tiina Tuominen, Minna Halonen ja Johanna Leväsluoto pitävät moninäkökulmaisen teams-työpajan. Keskustelua mm. osallisuudesta tulevaisuuden ennakoinnissa ja tekemisessä, sekä siitä, mitä osallisuus merkitsee vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden näkökulmasta.

Katso esityksen diat täältä.

Alla linkit blogeihin.

Tulevaisuuskestävä osallisuus edellyttää | VTT (vttresearch.com)

Inclusive decision-making requires openness, expertise and | VTT News (vttresearch.com)

Kansalliset dialogit ja ”Yhdessä ja yksin” -dialogien yhteenveto 27.2. 2024 klo 9-11

Syyskaudella 2023 Kansallisissa dialogeissa keskusteltiin aiheesta ”Yhdessä ja yksin”. Ympäri Suomea järjestetyissä 68 dialogissa rakennettiin aikalaiskuvaa yhteisöistä ja kohtaamisista nykyhetken Suomessa.

Tilaisuudessa tutkijat Elina Henttonen,  Janne Kareinen ja Kai Alhanen esittelevät viime syksynä käytyjen kansallisten dialogien tuloksia. He kertoivat, miten ihmiset hahmottavat sosiaalisten sidosten merkitystä omassa elämässään, ja millaisia ovat suomalaisten yhteisöjen kipupisteet ja elämäntilanteet, joissa ihmiset ovat vaarassa pudota yhteisöjen ulkopuolelle. Tervetuloa kuulolle ja vaihtamaan ajatuksia aiheesta!

Katso yhteenvedon diat tästä linkistä.

Lue lisää: kansallisetdialogit.fi-sivustolta.

Avoin hallinto -esittely 14.2.2024 klo 8.30-9.30 

Avoimen hallinnon tiimi piti tietoiskun avoimen hallinnon työstä. 

Esitysmateriaali: Avoin demokratia -verkosto_140224_juoksutus_AVOIN_HALLINTO_TIETOISKU

18.1.2024 klo 8:15-9:00: Hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimet kansalaisosallistumisen kanavina

Aamukahviaiheena on hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimistä ilmestynyt tutkimusraportti, josta kertovat Anni Jäntti ja Akseli Tiensuu Tampereen yliopistosta. Tiina Sivonen tuo Jyväskylän terveiset aiheeseen.

Aiheena oleva ”Hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimet kansalaisosallistumisen kanavina”-tutkimus tarkastelee hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielinten toimintaa. Julkaisu kokoaa perustietoa näistä varsin uusista vaikuttamistoimielimistä, niiden organisoinnista ja asemasta, sekä vertailee vaikuttamistoimielinten ja hyvinvointialueiden erilaisia käytänteitä.

Linkki tiedotteeseen Linkki raporttiin

15.11.2023 klo 8.30-10.00: Verkoston ensimmäinen tapaaminen

Ohjelmassa oli kolme tiivistä provosoivaa puheenvuoroa

  • Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturin puheenvuoro kansalaisyhteiskunnasta,
  • TT, FM Kai Alhasen (Dialogiakatemia) puheenvuoro demokratiasta ja
  • Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajan Olli Naukkarisen puheenvuoro hyvinvointialueista.

Provosoivan alun jälkeen ohjelma jatkui puheenvuorojen pohjalta osallistujien keskustelulla verkoston toiminnasta ja tulevaisuudesta.

Kevään tapaamisen ohjelma valmistellaan 15.11. tilaisuuden keskustelujen pohjalta.

Aikaisemmat viestit:

Avoin demokratia -verkosto on kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnattu yhteisö.

Liity mukaan tästä linkistä
https://link.webropol.com/s/avoin-demokratiaverkosto

Verkoston tavoitteena on tukea
• tiedonvälitystä ja hyvien käytäntöjen leviämistä,
• osaamisen ja jaetun ymmärryksen kehittämistä,
• tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua ja
• yhteiskunnallista keskustelua verkoston aihepiireistä.

Verkosto järjestää tapaamisia ja verkoston kautta saat tietoa muiden tahojen demokratia-aiheisista tapahtumista ja koulutuksista.

Verkoston teemoja ovat
• Demokratian kehittäminen
• Alue-, kunta- ja lähidemokratia
• Osallisuus
• Avoin hallinto
• Kansalaistoiminta
• Yhteiskehittäminen ja yhdenvertaisuus
• Oikeudenmukaisuus
• Sosiaalinen kestävyys
• Osallisuuden ja demokratian tutkimus

Verkoston tukena VM/Avoin hallinto.

Lisätietoja verkostosta avoinhallinto@gov.fi