Avoimen hallinnon III toimintaohjelman toimeenpano

Suomessa avoimen hallinnon toimintaohjelma koskee koko julkista sektoria: valtionhallintoa, kuntia ja jatkossa myös maakuntia. Työtä hallinnon avoimuuden edistämiseksi tehdään yhdessä kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kolmannen toimintaohjelman alkaessa käynnissä on mittavia hallinnon uudistushankkeita. Muutokset ja niiden lopputuloksena syntyvä uudenlainen hallinto tulee pystyä kuvamaan ja kertomaan selkeästi ja ymmärrettävästi. Samoin on tärkeää, että maakuntahallinto alusta alkaen myös käytännön tason toiminnassa ja asenteessa on mahdollisimman avoin. Avoimuus ja julkisuus kulkevat käsi kädessä. Suomessa julkisuuslaki on erinomainen pohja. Sen kattavasta toimeenpanosta ja uudistustarpeista on huolehdittava.

Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman  toimeenpano alkoi 1.7.2017. Ministeri Anu Vehviläinen asetti 28.6.2017 Hankeryhmän tukemaan kolmannen toimintaohjelman toimeenpanoa. Hankeryhmän tehtävänä on tukea toimeenpanoa ja kannustaa toimijoita avoimen hallinnon edistämiseen. Yhteistyökumppaneita toimeenpanolle haetaan käynnissä olevista kehittämisohjelmista ja hankkeista.

Avoimen hallinnon ohjelmien toimeenpanoa tukevat myös valtionhallinnossa virkamiesverkosto työvaliokuntineen ja kunnissa kuntademokratiaverkosto.

 

Hankeryhmä