Toimeenpano

Avoimen hallinnon V toimintaohjelman toimeenpano

Suomessa avoimen hallinnon toimintaohjelma koskee koko julkista sektoria: valtionhallintoa, kuntia ja jatkossa myös maakuntia. Työtä hallinnon avoimuuden edistämiseksi tehdään yhdessä kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilannetta arvioidaan kevät- ja syyskaudella.

TÄMÄN SIVUN TIEDOT PÄIVITETTÄÄN V TOIMINTAOHJELMAN MUKAISIKSI LÄHIAIKOINA.

 

Toimeenpanon tilanne

keskuu 2024
Valmis tai etenee suunnitellusti
Käynnistynyt vasta tai myöhässä aikataulussa
Ei käynnistynyt vielä tai tavoite jää toteuttamatta