2.1. Torjumme yhteistyössä tahallista ja tahatonta väärän tiedon levittämistä (mis- ja disinformaatio) osaamisen ja luotettavan tiedon avulla.

Luotettava tieto ja yhteistyö vahvistavat osaamista ja osallisuutta

2.1. Torjumme yhteistyössä tahallista ja tahatonta väärän tiedon levittämistä (mis– ja disinformaatio) osaamisen ja luotettavan tiedon avulla.

  • Edistämme mis- ja disinformaation ehkäisyä ja torjuntaa.
  • Järjestämme poikkihallinnollisia keskusteluja datan avaamisen merkityksestä poikkeustilanteissa.
  • Edistämme ostolaskudatan avaamista.
  • Edistämme tekoälyn eettisen ohjeistuksen toimeenpanoa.