Tietoa sivustosta

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme. Kerromme myös mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa Avoinhallinto.fi:n tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Avoinhallinto.fi valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Valtiovarainministeriö

Valtiohallinnon kehittämisosasto, hallintopolitiikkayksikkö

PL 28

00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: avoinhallinto(at)gov.fi

Tietoja käytetään asiakaspalautteiden käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Avoinhallinto.fi:n asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

 • Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi, maa, y-tunnus ja domain-osoite
 • Tilaushistoria ja solmitut sopimukset

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojasi näkee vain verkkosivujen tekniset ylläpitäjät sekä Avoinhallinto.fin ylläpidosta vastaavat valtiovarainministeriön virkahenkilöt. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa. Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä ja siitä, miten he liikkuvat verkkosivulla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun käyttää Avoinhallinto.fi verkkosivua. Jokaisella myöhemmällä vierailukerralla ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.

 

Asiakkaan oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 1. ilmoitettuun sähköpostiin. Sinulla on oikeus:

  • Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
  • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
  • Oikeus tietojen oikaisuun
  • Oikeus tietojensa poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  • Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

Henkilötietojen käsittely

Valtiovarainministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat

•ladatut sivut

•ajankohta

•IP-osoite

•verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Twitterin yhteisöliitännäisiä). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Mikäli haluat lisätietoa Avoinhallinto.fi –sivustosta lähetä sähköpostia avoimen hallinnon postilaatikkoon: avoinhallinto(at)gov.fi