Toimintaohjelma

Suomi kuuluu Avoimen hallinnon kansainväliseen kumppanuushankkeeseen (Open Government Parnership). Hankkeessa kukin maa edistää hallinnon avoimuutta toimintaohjelmalla, joka on laadittu mahdollisimman avoimella valmistelulla. Suomen viides Avoimen hallinnon toimintaohjelma sisältää sitoumukset ja tavoitteet seuraavalle neljälle vuodelle. Toimintaohjelma julkaistiin 5.10.2023.

Tutustu Open Government Partnerhip -kumppanuushankkeeseen Tutustu nykyiseen toimintaohjelmaan

Suomi edistää avointa hallintoa kahdeksan pysyvän työalueen avulla

Avoimen hallinnon pysyvät työalueet: Julkisuus, luottamus, viestintä, avoin data, ymmärrettävyys, osallisuus, avoin toiminta, hallinto mahdollistajana.

Hallinnon avoimuus on julkisen hallinnon toimijoiden yhteinen arvo, päämäärä ja kehittämisen kohde.

Suomessa hallinnon avoimuuden edistäminen on monipuolinen työkokonaisuus, johon kuuluu kahdeksan pysyvää työaluetta:

1. Julkisuus – Julkisuusperiaate merkitsee oikeutta saada tietoja viranomaisten toiminnasta.

2. Ymmärrettävyys – Hallinnon tekstit, palvelut ja uudistukset ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.

3. Osallisuus – Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja kehittämiseen. Hallinto on vastaanottavainen uusille ideoille, vaatimuksille ja tarpeille.

4. Avoin toiminta – Hallinto kehittää toimintaansa avoimemmaksi kaikilla osa-alueillaan.

5. Hallinto mahdollistajana – Hallinto tukee kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia ja poistaa kansalaisyhteiskunnan toiminnan esteitä.

6. Avoin data – Dataa on saatavilla avoimessa ja koneluettavassa muodossa. Tekoälyä hyödynnetään eettisesti.

7. Viestintä – Viestintä on kaksisuuntaista ja kuuluu keskeisenä osana kaikkeen avoimen hallinnon työhön.

8. Luottamus – Luottamus on avoimen hallinnon työn keskeinen tavoite, mutta se on myös työalue, jolla pyritään muun muassa lisäämään tietopohjaa siitä, miten luottamusta voidaan edistää ja arvioida.

 

Avoimen hallinnon työryhmä tukee toimeenpanoa

Toimintaohjelman toimeenpanon tukena on työryhmä, johon kuuluu toimenpiteiden kannalta tärkeitä yhteiskunnan toimijoita julkiselta sektorilta ja kansalaisyhteiskunnasta. Työryhmä edistää osaltaan avoimen hallinnon tavoitteiden toteutumista toimintaohjelman sitoumuksia toimeenpanemalla.

Avoimen hallinnon viidennellä toimintaohjelmalla sitoudutaan kehittämään julkishallinnon toimintaa entistä avoimemmaksi ja osallisuutta vahvistavaksi. Hallintoa kehitetään kolmen sitoumuksen ja niihin kytkeytyvien, konkreettisten toimenpiteiden avulla.

OECD:n avoimen hallinnon suosituksen (Organisation for Economic Co-operation and Development: Recommendation on Open Government) mukaisesti työtä tehdään Suomessa kaikilla hallinnon osa-alueilla ja tasoilla.

Työryhmän tiedot hankeikkunassa