1.1. Vahvistamme politiikkatoimien valmistelussa osallisuutta, yhteistä ymmärrystä ja tietopohjaa dialogien avulla.

Kansalliset dialogit ja kohtaamiset palveluissa

1.1. Vahvistamme politiikkatoimien valmistelussa osallisuutta, yhteistä ymmärrystä ja tietopohjaa dialogien avulla.

  • Vakiinnutamme ja laajennamme kansallisia dialogeja.
  • Kehitämme kansallisten dialogien vaikuttavuutta.
  • Kehitämme kansallisten dialogien tulosten hyödyntämistä.
  • Hyödynnämme kansallisia dialogeja tulevaisuusselontekojen laadinnassa.
  • Vahvistamme dialogiosaamista ja dialogien käyttöä.