1.2. Tuemme demokratiaa parantamalla kohtaamisia julkisissa palveluissa.

Kansalliset dialogit ja kohtaamiset palveluissa

1.2. Tuemme demokratiaa parantamalla kohtaamisia julkisissa palveluissa

  • Vahvistamme demokratiaa ja osallisuutta painottamalla kohtaamisten merkitystä julkisissa palveluissa.
  • Panostamme käsikirjan aktiiviseen käyttöönottoon, eOppiva-koulutus ja yhteisöosaaminen.
  • Edistämme sekä selkokielen, että selkeän yleisen kielen osaamista ja käyttöä.
  • Osallistumme selkokielen toimenpideohjelman toteuttamiseen