Aluekierrosdialogit

Mitä tehtiin ja miksi?

  • Järjestettiin ja fasilitoitiin dialogeja kunta- ja virastojohdolle sekä hallinnon kehittäjille maaliskuun alussa 2020 kolmella paikkakunnalla Tampereella, Kokkolassa ja Salossa.
  • Tavoitteena oli käydä avointa keskustelua ja ymmärtää, mitä kunnat ja valtion virastot toivovat, että avoimuuden ja johtamisen kehittämisessä yhdessä saataisiin aikaan.
  • Tavoitteena oli myös, että osallistujat pääsevät oman kunnan ja viraston näkökulmasta kirkastamaan ymmärrystä yhteisistä ja omista tavoitteista ja niiden aikaansaamisesta.
  • Tilaisuuden menetelmänä käytettiin Erätauko-dialogia. Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa.

Mitä saatiin aikaiseksi?

  • Käytiin avointa, aktiivista ja tasa-arvoista keskustelua avoimen hallinnon ja johtamisen keskeisistä kysymyksistä ja niihin liittyvistä kokemuksista.
  • Kirjurit tekivät laajat muistiinpanot dialogeissa esiin nousseista ajatuksista, puhujia yksilöimättä.
  • Jokaisella kolmella paikkakunnalla järjestettiin neljä samanaikaista dialogia, joihin osallistui 5-9 keskustelijaa.

Mitä jatkossa ja mitä toisin?

  • Kevään keskusteluista tehdään yhteenvedot, joita hyödynnetään avoimen hallinnon strategian ja julkisen hallinnon strategian valmistelussa keväällä ja syksyllä 2020, avoimen hallinnon strategiasta käytävän verkkokeskustelun pohjana 4/2020, alkusyksyn avoimen hallinnon strategian ja julkisen hallinnon strategian työpajassa, julkisen johtamisen päivässä 2/2021 ja syksyn 2020 johdon tilaisuuksissa.
  • Yhteenvedot käännetään myös englanniksi OECD:n avoimen hallinnon työryhmän kokoukseen 5/2020 sekä tausta-aineistoksi OECD:n Suomen hallinnon luottamusarviointiin.
  • Järjestetään maaliskuulta perutut tapahtumat Mikkelissä, Kuopiossa, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä.