Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) -hanke

Mitä tehtiin ja miksi?

  • AKU-hankkeen päätavoitteena oli rakentaa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen hankekaupunkiin.
  • Yhteiskunnallisesti merkittävänä voidaan pitää sitä, että hanke käsitteli erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta.
  • Hankkeen päätoteuttajana toimi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja osatoteuttajina Espoon, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Vantaan kaupungit.

Mitä saatiin aikaiseksi?

  • Merkittävä osallisuuden muoto AKU-hankkeessa oli asunnottomuustyön kokemusasiantuntijuus.
  • Hankkeessa vahvistettiin kokemusasiantuntijuutta ja asiakasosallistumista sekä kokeiltiin uusia asunnottomuustyön toimintatapoja.
  • Oppilaitosyhteistyössä vahvistettiin valmistuvien sosiaalialan ammattilaisten osaamista.
  • Hankkeessa kehitettin yhteistyöverkoston kanssa Suomen ensimmäinen asumissosiaalisen työn opintokokonaisuus Lahden ammattikorkeakouluun.
  • Keskeistä hankkeessa oli valtion toimijoiden ja hankekaupunkien yhteistyö asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.
  • Hankkeelle myönnettiin vuoden 2019 Demokratiatunnustus ja se on saanut myös Vuoden 2019 Mielen Avain –tunnustuksen.

Mitä jatkossa ja mitä toisin?

Hanke on päättynyt. Tutustu AKU-hankkeen ja sen kaupunkikohtaisten osahankkeiden loppuraportteihin.