Avoin hallinto virastossa

Mitä pitäisi tehdä ja miksi?

Avoin hallinto tarkoittaa viraston toimien läpinäkyvyyttä, tiedon ja palvelujen saatavuutta sekä sen vastaanottavaisuutta uusille ideoille, vaatimuksille ja tarpeille.

 

Mitä pitäisi saada aikaiseksi?

Avoimuuden edistämiseksi virastossa on avattu tietoaineistoja, kuvattu prosesseja, huomioitu hyvä virkakieli päätösvalmistelun joka vaiheessa, kehitetty kansalaiskuulemista ja edistetty osallisuutta.

Valmistelussa käytetään sähköisiä demokratiapalveluja kuten otakantaa.fi- ja lausuntopalvelu.fi –palveluja.

 

Lisätietoa – yhteystiedot

otakantaa.fi, lausuntopalvelu.fi