Digitalisaatio avoimen hallinnon edistäjänä

Mitä pitäisi tehdä ja miksi?

 1. Lähde tarpeesta
 2. Tee vähemmän
 3. Perusta tietoon
 4. Löydä keskeinen
 5. Muokkaa ja toista
 6. Rakenna kaikille
 7. Luo palveluja
 8. Opasta oikeassa paikassa
 9. Avaa kehittäminen
 10. Jaa opit

Helsingin kaupunki

 

Helpottaa tiedon saantia, esim. avoin data, edistää avointa toimintakulttuuria, esim. asianhallintajärjestelmää. Tehostaa keskinäistä vuorovaikutusta, edistää palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Helpottaa seurantatiedon hallintaa. Helpottaa tiedolla johtamista. Kehittää valtionhallinnon yhteisiä palveluja, esim. talous- ja henkilöstöhallinnossa ja hankinnoissa. Edistää uusien työtapojen käyttöönottoa, esim. etätyömahdollisuuksien laajeneminen, monitoimitilat. Vähentää päällekkäistä työtä valtionhallinnossa. Edistää yhteisiä käytänteitä, esim. Creative Commons BY 4.0 –lisenssin käyttö. Edistää uusien edellytysten syntymistä liiketoiminnan kehittymiselle.

Etätyömahdollisuudet paranevat. Viestintäkanavat ovat monipuolistuneet. Kansainvälinen yhteistyö on saanut uusia ulottuvuuksia. Aikaa ja resursseja säästyy. Tiedon hakeminen helpottuu.

Mitä pitäisi saada aikaiseksi?

Kehittää palvelut asiakaslähtöisesti, poistaa turhan asiointi, rakentaa helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita, tuottaa asiakkaalle hyötyä nopeasti, palvella myös häiriötilanteissa, pyytää uutta tietoa vain kerran. Hyödyntää jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita. Avata tieto ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille. Nimetä palvelulle ja sen toteutukselle omistajan.

Lisätietoa – yhteystiedot

Esimerkkejä digitalisaatiosta / digitilisoinnista valtionhallinnossa

 • Demokratiapalvelut: Lausuntopalvelu, Kansalaisaloite, Kuntalaisaloite, Otakantaa, Nuortenideat
 • Semanttinen Finlex
 • Valtionhallinnon Kieku (talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä)
 • Hankintojen digitalisointi
 • Asianhallintajärjestelmät
 • Kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmät
 • eOppiva Verkkokurssit: Työhyvinvointi, Kieku