Hallinnonalan sisäinen henkilökierto

Mitä tehtiin ja miksi?

Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ja parantaa tiedonkulkua lainsäätäjän maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja toimeenpanevan viraston Maaseutuviraston (Mavi) välillä. Henkilökierto toteutettiin valtion virkamieslain 20§:n perusteella.

Mitä saatiin aikaiseksi?

Vuorovaikutus toisen viraston kanssa helpottui ja saatiin toisen viraston näkökulma työhön, mikä hyödyttää yhteistä kehittämistä. Poliittisen tahtotilan, lainsäädännön, toimeenpanon ja käytännön haasteellinen suhde avautui entistä paremmin.

Mitä jatkossa?

Kokeilu on muutettu vakinaiseksi käytännöksi.