Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminta

Mitä tehtiin ja miksi?

  • Helsingin kaupunki on palkannut seitsemän stadiluotsia edistämään kaupunkilaisten osallisuutta. Jokaiselle stadiluotsille on nimetty kaupunginosat, joissa hän vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita sekä auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa.
  • Stadiluotsit rakentavat siltoja kaupunkilaisten ja kaupungin hallinnon välille

Mitä saatiin aikaiseksi?

  • Stadiluotsien toiminta on lisännyt sellaisten väestöryhmien osallisuutta, joiden tavoittaminen muilla tavoin saattaa olla vaikeaa.
  • Stadiluotsien päätyönä on rakentaa siltoja kaupunkilaisten ja kaupungin hallinnon välille sekä auttaa ihmisiä osallistumisessa ja vaikuttamisessa.
  • Stadiluotsit käyvät säännöllisesti paikan päällä tapaamassa eri ryhmiä ja tukevat näitä vaikuttamisen eri teemoissa. Stadiluotsit opastavat myös paikallisten tapahtumien ja muun omaehtoisen toiminnan järjestämisessä.
  • Stadiluotsille myönnettiin vuoden 2019 Demokratiatunnustus.

Mitä jatkossa ja mitä toisin?

  • Idea stadiluotsitoimintatavasta on alun perin lähtöisin kaupunkilaisilta itseltään ja Helsingin kaupunki on sitoutunut edistämään toimintaa pitkäjännitteisesti ja vakaasti.
  • Katso lisää stadiluotsitoiminnasta.