Ikääntyvien nettiaivoriihi

Mitä tehtiin ja miksi?

 • Haluttiin tietoa ikäihmisten näkemyksistä digitalisaatiosta. Lisäksi haluttiin tietoa, miten nettiaivoriihi toimisi ikäihmisten osallistumiskanavana.
 • Tavoitteena oli saada tietoa, miten digitalisaatio voi tukea ikääntyviä arjessa ja mitä ikääntyvät pitävät tärkeimpänä palvelujen digitalisaatiossa. Lisäksi haluttiin tietoa niistä esteistä, joita palvelujen digitalisointi voi tuoda mukanaan.
 • Nettiaivoriihen teemana olivat digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet.
 • Nettiaivoriiheen kutsuttiin osallistujia tiedottamalla (lehdistötiedote, twitter, facebook, verkkosivut) sekä levittämällä kutsua järjestöjen (Soste, Valli, Enter) kautta.
 • Aivoriihen järjesti valtiovarainministeriö ja toteutti Fountain Park.

Mitä saatiin aikaiseksi?

 • Osallistujia saatiin 1340 henkilöä. Keskimäärin aikaa käytettiin vastaamiseen 12 minuuttia/henkilö.
 • Yhteistyö järjestöjen kanssa tuotti runsaasti osallistujia ja nettiaivoriihellä tavoitettiin laaja osallistujajoukko eri puolilta Suomea.
 • Osa vastaajista piti avokysymyksiä parhaina, osa taas arvosti valmiiden toteamusten arvottamista parempana.
 • Menetelmä tuotti runsaasti materiaalia useissa hankkeissa hyödynnettäväksi.
 • Tulosten yhteenveto laitettiin nettisivuille ja lähetettiin niille osallistujille, jotka olivat jättäneet sähköpostiosoitteensa.
 • Tulokset lähetettiin lisäksi kehittämishankkeille, jotka sivusivat aihetta.
 • Tuloksia jatkotyöstettiin Ikääntyvien vaikuttaja – työpajassa ja esiteltiin eri tilaisuuksissa.

Mitä jatkossa ja mitä toisin?

 • Nettiaivoriihi oli erittäin hyödyllinen, mutta toteuttaminen vaatii myös resursseja.
 • Jatkotyöstäminen työpajassa oli arvokasta.
 • Ruotsinkielistä versiota ei ollut heti saatavilla, kun suomenkielinen nettiaivoriihi käynnistyi. Jatkossa kääntämistyö on huomioitava aikaisemmin.
 • Osin kysely koettiin liian laajaksi ja ministerin iso kuva etusivulla ei miellyttänyt kaikkia.
 • Aivoriihi toi arvokasta tietoa valmistelun pohjaksi, kunhan tiedostetaan, että nettiaivoriihi ei tavoita kaikkia, vaan tarvitsee tuekseen myös muuta tietopohjaa.