Ikääntyvien työpaja

 

Mitä tehtiin ja miksi?

  • Nettiaivoriihellä kerättyjen tulosten jatkotyöstämiseksi järjestettiin työpaja (31.5.2016). Työpajan aiheena oli digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet. Työpajan tavoitteena oli ikääntyneiden näkemysten kerääminen hankkeen toimeenpanoa varten. Lisäksi haluttiin kokeilla tätä osallistumismenetelmää.
  • Kutsut työpajaan lähetettiin vanhusneuvostojen ja kumppanijärjestöjen (Soste ry, Valli ry ja Enter ry) kautta. Lisäksi levitetiin avointa kutsua verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. Ennakkomateriaalina lähetettiin tiiviit yhteenvedot nettiaivoriihen eri osa-alueiden tuloksista ja linkki laajempaan yhteenvetoon.
  • Työpajan ensimmäisessä osassa pohdittiin ryhmissä kolmea kysymystä 1) Miten asia hoidettaisiin 2040-luvulla? 2) Miten asia hoidettiin 1960-luvulla? 3) Mitä tehdä nyt, että päästään kohti 2040-lukua?
  • Toisessa ryhmätyössä keskusteltiin, miten teemaan liittyvät palvelut toteutettaisiin 1) täysin sähköisinä? 2) Täysin ilman sähköisiä palveluita? 3) Mitä pitäisi tehdä, että päästään kohti sähköisiä palveluita?

Mikä toimi ja mitä saatiin aikaiseksi?

  • Yhteistyö järjestöjen kanssa toimi hyvin. Järjestöt osallistuivat työpajan suunnitteluun, jakoivat kutsua ja vetivät ryhmätyöt. Ryhmätyömenetelmät toimivat hyvin ja kysymykset jäsensivät hyvin ryhmätöitä. Virkamiehet toimivat hiljaisina kirjureina. Tämä oli hyvä ratkaisu, sillä näin vältyttiin kysymys- vastaus –asetelmalta ja viesti ryhmätöistä annettiin suoraan hankkeille.
  • Esitysmateriaali ja ryhmätöiden tulokset julkaistiin verkossa. Ryhmätöiden tulokset lähetettiin hankkeiden käyttöön. Osallistujille tehtiin palautekysely sähköpostilla.

Mitä jatkossa ja mitä toisin?

  • Ryhmätöiden purkuun olisi tarvittu enemmän aikaa. Nyt oli varattu 30 minuuttia. Yksi ryhmätyö olisi ehkä riittänyt, jolloin ryhmissä olisi ollut enemmän aikaa jalostaa tuloksia eikä purku olisi mennyt kiireiseksi.
  • Työpaja oli ehdottomasti hyvä idea nettikeskustelun syventämisessä ja kehittämisehdotusten keräämisessä ja täsmentämisessä.