Toimielinten työskentelystä tietoa avoimesti kuntalaisille ja päättäjille

Mitä tehtiin ja miksi?

Halusimme tuoda kunnallista päätöksentekoa avoimemmaksi toiminnaksi ja jakaa samalla myös tietoa sekä luottamushenkilöille että kuntalaisille. Tavoitteena oli kokonaisnäkemyksen saaminen luottamuselinten päätöksenteosta. Samalla saimme kootusti tietoa myös oman toiminnan käyttöön ja kehittämiseen. Nyt kolmannella kerralla materiaalia on vielä enemmän jalostettu kokonaiskuvan suuntaan ja mukana ovat myös päättävien toimielinten lisäksi vaikuttamistoimielimet.

Mitä saatiin aikaiseksi?

Saatiin aikaiseksi Toimielinten vuosiraportti 2020, mikä löytyy Tampereen kaupungin internetsivulta

Mitä jatkossa?

Teemme raporttia edelleen ja jatkojalostamme sitä.

Lisätietoa

Tampereen kaupungin hallintoyksiköstä

Kuvaaja Heli Hirvelä.