30.3.2022 Kansalaisjärjestöakatemia

Kohti kansallisia dialogeja

– Kansalaisjärjestöakatemian treffitori hallinnon ja kansalaisjärjestöjen kohtaamiselle jatkuu

Aika: 30.3.2021 klo 9.00-11.30
Paikka: Tilaisuus järjestettiin verkossa Teamsillä.

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjesti yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa Kansalaisjärjestöakatemian keskiviikkona 30.3.2021 klo 9.00-11.30 Kansalaisjärjestöakatemian tavoitteena on lisätä viranomaisten ja järjestöjen välistä tietoa ja ymmärrystä toisten alati muuttuvista rooleista ja vuoropuhelua. Kansalaisjärjestöakatemian järjestettiin nyt neljättä kertaa.

Kansalaisjärjestöakatemiassa pohdittiin yhdessä kolmea kysymystä: Olemmeko kaikkien demokratia? Miten kohti kansallisia dialogeja? Mistä proaktiivisempi ote monimutkaisiin ongelmiin?

Kansalaisjärjestöakatemian 30.3. keskustelut toimivat myös pohjana syksyn seuraavalle kansalliselle päätapahtumalle, joka järjestetään maanantaina 3.10.2022.

Tutustu tilaisuuden yhteenvetoon

Ohjelma 30.3.

9.00 Tervetuloa, päivän tavoitteet ja viestit edelliset Kansalaisjärjestöakatemiasta 1.10.2021

9.05 Johdatus dialogien teemoihin – kolme puheenvuoroa

Olemmeko kaikkien demokratia? Demokratiakehityksen ja Suomen tila. Johtaja Tuija Brax, Oikeusvaltiokeskus

Poikkeusaikojen dialogista kohti kansallisia dialogeja. Tutkija, johtaja Kai Alhanen, DialogiAkatemia

Reagoinnista proaktiivisuuteen – Miten ennakoimme yhdessä paremmin ja demokraattisemmin? Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö

9.35 Dialogikeskustelut:

Dialogikeskusteluja käydään kolmesta teemasta ja voit ilmoittautuessasi valita, mihin keskusteluun haluat osallistua.

1. Miten kohti kansallisia dialogeja?
Poikkeusaikojen dialogien loppuraportti ilmestyy juuri ennen kansalaisjärjestöakatemiaa. Poikkeusaikojen dialogien pohjalta ollaan käynnistetty valmistelu kansallisiksi dialogeiksi. Kansallisissa dialogeissa on tarkoitus keskustella ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Lisäksi tavoitteena on rakentaa keskusteluihin osallistuvien kokemusten kautta ymmärrystä ja ajankohtaista kuvaa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Tätä kerättyä tilannekuvaa kootaan kaikkien hyödynnettäväksi, Kansalliset dialogit ovat keskustelujen sarjoja, joihin toivotaan mukaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä. Tavoitteena dialogeissa on mahdollisimman moniäänisen ymmärryksen rakentaminen ihmisten kokemuksista ja käsillä olevista haasteista.

  • Miten kansalliset dialogit voisivat hyödyttää myös kansalaisjärjestöjen ja virkamiesten vuoropuhelua?
  • Miten voimme yhdessä varmistaa, että dialogeissa kuuluu yhteiskunnan koko kirjo?

2. Mistä proaktiivisempi ote monimutkaisiin ongelmiin?

Yhteiskunta muuttuu nopeasti ja perusteellisesti. Julkisella hallinnolla on erityinen vastuu luotsata muutosta yhteiskunnan yhteisen edun mukaiseksi. Monimutkaisten ongelmien maailmassa tämä ei onnistu perinteisin keinoin. Tarvitsemme vahvaa ennakointia kykyä innovoida uusia ratkaisuja. OECD:n on valmistelemassa Suomelle ehdotusta valtion ohjausmallista, joka mahdollistaisi tällaisen proaktiivisemman, ennakoivamman ohjauksen ja demokratisoisi päätöksentekoa tuomalla kansalaiset ja sidosryhmät mukaan prosesseihin. OECD:n suositukset julkaistaan kesäkuussa, mutta miten saamme tämän oikeasti käytännössä toimimaan eli

  • Miten käytännössä voimme yhdessä hallinto ja kansalaisjärjestöt vahvistaa ennakointia, niin että emme vain reagoi eteen tulleeseen vaan Miten demokraattisempi päätöksentekovalmisteluprosessi rakennetaan?
  • Tuo keskusteluun konkreettisia hyviä esimerkkejä tai ideoita yhteisestä ennakointitoiminnasta ja järjestöjen kokemuksia yhteistyömalleista.

3. Olemmeko kaikkien demokratia – miten varmistetaan haavoittuvassa asemassa olevien kuuleminen ja mahdollisuudet osallisuuteen?

Valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä on tarkoitus antaa tämän vuoden lopulla. Mitä konkreettista voisimme tehdä, että yhteiskunnassa nykyistä paremmin kuuluisi haavoittuvassa asemassa olevien ääni.

  • Miten haavoittuvat ryhmät tavoitetaan?
  • Mitä hyviä järjestöjen ja hallinnon yhteistyömalleja on jo olemassa?
  • Keskustelun tavoitteena on myös pohtia ja yhdessä käynnistää konkreettisten ohjeiden tekeminen haavoittuvassa asemassa olevien kuulemiseen. Mistä ohjeen pitäisi koostua?

10.45 Yhteinen keskustelu: katse tulevaan – yhdessä eteenpäin

Loppukeskustelussa pohditaan yhdessä sitä, mitä nostoja, havaintoja ja viestejä päivän keskusteluista viedään eteenpäin ja pohjaksi seuraavalle Kansalaisjärjestöakatemialle.

11.30 Tilaisuus päättyy

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjesti tämän Kansalaisjärjestöakatemian yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Kansalaisareena
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Marttaliitto
Näkövammaisten liitto
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Suomen Punainen Risti
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI
Oikeusministeriö