OECD:n suositus nuorten kuulemisesta

Nuorten kuuleminen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, luottamuksesta ja sukupolvien välisestä yhteistyöstä

Kesäkuun alussa OECD-maat hyväksyivät yhteisen nuorisoa koskevan suosituksen ”Creating Better Opportunities for Young People”.

Suositus on laaja ja yhtenä osana sitä on nuorten luottamus, osallisuus ja sukupolvien välinen yhteistyö. Suosituksen toimeenpanoon valmistautumiseksi Osallisuuden osaamiskeskus toteutti keväällä 2022 valtiovarainministeriön toimeksiantona nuorten kuulemisen. Kuuleminen toteutettiin keväällä pelillisiä elementtejä hyödyntäneenä työpajamuotoisella työskentelyllä sekä Digiraati-alustalla ohjatulla nuorten anonyymilla keskustelulla.

Osallistuneilta 15–20-vuotiailta nuorilta kysyttiin mielipiteitä nuorten vaikuttamisesta, luottamuksesta, sukupolvien välisestä yhteistyöstä ja julkisista palveluista. Tulokset kertovat, että nuoret luottavat yhteiskunnassa neuvotteluun ja yhteistyöhön. Yhteiskunnalliset haasteet niin globaalisti kuin paikallisesti voidaan ratkoa demokraattisin menetelmin yhdessä, mutta nuoret eivät koe, että heidät otetaan tosissaan. Nuoret eivät myöskään luota, että aikuiset osaisivat tehdä nuorten kannalta oikeita päätöksiä ilman nuorten läsnäoloa. Julkaisemme raportin myös englanniksi lähiaikoina.

Lue koko raportti täältä