Yhteenveto avoimen hallinnon ja julkisen johtamisen aluekierroksen Tampereen tilaisuudesta

Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto toteuttivat maaliskuussa 2020 tilaisuuksia osana avoimen hallinnon ja julkisen johtamisen aluekierrosta. Tilaisuuksien tavoitteena on ymmärtää, mitä kunnat ja valtion virastot toivovat, että avoimuuden ja johtamisen kehittämisessä yhdessä saataisiin aikaan. Tavoitteena on myös, että osallistujat pääsevät oman kunnan ja viraston näkökulmasta kirkastamaan ymmärrystä yhteisistä ja omista tavoitteista ja niiden aikaansaamisesta.
Yhteenveto ”Luottamusta rakentamassa” avoimen hallinnon ja julkisen johtamisen aluekierroksen Tampereen tilaisuudesta 4.3.2020