Yhteenveto avoimen hallinnon kansalaisjärjestökeskusteluista 2020

Kansalaisjärjestöille järjestettiin ”Luottamusta rakentamassa” keskustelutilaisuuksia osana avoimen hallinnon ja sen johtamisen aluekierrosta maaliskuussa ja syykuussa 2020. Keskusteluiden tavoitteena on ymmärtää, mitä kansalaisjärjestöt ja kansalaiset toivovat, että avoimuuden ja osallisuuden edistämisessä julkisessa hallinnossa saataisiin yhdessä toimeenpantua. Tähän yhteenvetoon on koottu kansalais- ja kansalaisjärjestötapaamisten yhteenveto (Tampere 4.3.2020, Kokkola 5.3.2020, Salo 11.3.2020, Mikkeli, Jyväskylä ja Kuopio 10.9.2020 sekä Oulu ja Rovaniemi 29.9.2020).