”Tulevaisuuskestävää osallisuutta tekemässä – muodoista ja merkityksellisyydestä” -työpaja

13.03.2024 - 13.03.2024

Alkaa klo: 09:00

Päättyy klo: 10:30

Järjestäjä:

Avoin hallinto/VM ja VTT

Yhteyshenkilö:

Pauliina Pussinen

VTT:n Kaisa Lähteenmäki-Smith, Tiina Tuominen, Minna Halonen ja Johanna Leväsluoto pitävät moninäkökulmaisen teams-työpajan. Keskustelua mm. osallisuudesta tulevaisuuden ennakoinnissa ja tekemisessä, sekä siitä, mitä osallisuus merkitsee vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden näkökulmasta.