Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä

LAPSEN OIKEUS KOULUTUKSEEN

Vuonna 2024 tilaisuuden teema on Lapsen oikeus koulutukseen. Tilaisuus järjestetään 23.11.2024 – Tallennathan päivämäärän jo kalenteriisi!

Koulutus on yksi tunnetuin ja keskeisin lapsen oikeus. Suomessa usko koulutukseen on ollut vahva, sillä se on taannut väylän parempaan elämään. Kouluun on myös panostettu paljon. Jokaisen lapsen oikeus yhdenvertaiseen koulutukseen on turvattu, meillä on koulutetut ja motivoituneet opettajat ja oppilaamme ovat loistaneet osaamisellaan kansainvälisissä vertailuissa.

Viime vuosina lasten osaaminen ja opettajien työtyytyväisyys ovat heikentyneet, mutta tahto koulun korjaamiseen on vahva. Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivässä etsitään yhdessä ratkaisuja tulevaisuuden kouluun ja oppimiseen. Tilaisuudessa kuulet päättäjien, alan ammattilaisten ja tutkijoiden puheenvuoroja, ja pääset keskustelemaan aiheesta heidän kanssaan.

Julkaisemme lisätietoa tilaisuuden ohjelmasta ennen kesälomia ja ilmoittautuminen tilaisuuteen avataan elokuussa.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Menneet tapahtumat:

LAPSEN OIKEUS TERVEYTEEN

Tervetuloa ajankohtaispäivään torstaina 23.11.2023 klo 12-16.  Paikka on Valtiovarainministeriö Mariankatu 9, auditorio Paja. Tilaisuus lähetetään myös etänä.

Tilaisuudessa myönnetään Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustus. Tunnustus myönnetään vuosittain lapsen oikeuksien puolesta työtä tehneelle henkilölle tai taholle.

Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin
Lastensuojeluliiton kanssa.

Kahvitauolla tarjoamme osallistujille kahvia, teetä, hedelmiä ja pienen makean leivoksen.

Lämpimästi tervetuloa!

 Ohjelma

klo 12.00    Tilaisuuden avaus

kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen, valtiovarainministeriö

klo 12.15 Lapsen terveys oikeudellisesta näkökulmasta

lakimies Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto
erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

klo 12.45  Eriarvoisuus hoidon näkökulmasta

professori Per Ashorn, Tampereen yliopisto

klo 13.15  Miten hyvinvointialueet ja kunnat voisivat tehokkaasti tukea lasten ja nuorten terveyttä?

apulaisprofessori Paulus Torkki, Helsingin yliopisto

klo 13.45    Keskustelua aamupäivän aiheista

klo 14.00    Kahvitauko

klo 14.20    Suomen UNICEF:n Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen julkistus

klo 14.30  Mielenterveyden häiriöt lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteena

ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

klo 15.00    Paneeli: Miten voimme torjua terveyden eriarvoisuutta arjessa?

ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto
johtaja Jaana Tulla, Olympiakomitea
jäsen Eeva Hyttinen, Porvoon nuorisovaltuusto

Paneelin juontaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

klo 15.45  Päätössanat

alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, valtiovarainministeriö

klo 16.00    Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden juontaa neuvotteleva virkamies Ira Alanko valtiovarainministeriöstä. Ohjelmaan voi tulla muutoksia.

Lisätietoa tapahtumasta: avoinhallinto@gov.fi.

TURVALLISUUS INVESTOINTINA – LAPSEN OIKEUKSIEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 17.11.2022

Lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen keskeinen tavoite. Valtioiden velvollisuus on rakentaa yhteiskunta, jossa lapset ja perheet voivat elää mahdollisimman hyvää ja turvallista elämää. Turvallisuuden tunnetta luodaan niin rakennetun ympäristön kuin palvelujen ja tulonsiirtojen sekä ihmisten välisten kohtaamisten avulla.

Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivässä tarkastellaan turvallisuutta investointina, jolla lapsen oikeuksia voidaan edistää. Asiantuntijoina kuullaan niin tutkijoita, järjestöjen edustajia kuin kunta- ja aluetason päättäjiä. Tule mukaan pohtimaan, miten turvallisuutta luova kokonaisuus voidaan yhdessä rakentaa!

Järjestäjät: Avoin hallinto, valtiovarainministeriö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja lapsiasiavaltuutettu

Aika: to 17.11.2022 klo 12-16

Paikka: VM, Mariankatu 9, Paja (hybriditilaisuus)

klo 11.30 Salaattilounas

klo 12.00 Tilaisuuden avaus, budjettipäällikkö Mika Niemelä, valtiovarainministeriö

klo 12.15 Miten sisäisen turvallisuuden kautta voi toimintakykyä ja turvallisuutta yhteiskunnassa edistää? kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeriö

klo 12.45 Turvallisuus lapsen oikeutena, Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

klo 13.15 Mitä on investoiminen lasten tulevaisuuteen valtiovarainministeriön näkökulmasta? valtiosihteeri Timo Reina, valtiovarainministeriö

klo 13.30 Lasten mielipiteitä julkisten varojen käytöstä, erityisasiantuntija Heidi Järvenpää, valtiovarainministeriö

klo 13.45 Keskustelua aamupäivän aiheista

klo 14.00 Kahvitauko

klo 14.20 Sosiaalinen turvallisuus ja lapsen oikeudet, johtava asiantuntija Esa Iivonen MLL, erityisasiantuntija Kirsi Pollari, kansallinen lapsistrategia

klo 14.50 Paneeli: Yhteisvastuu ja turvallisuuden kokonaiskuva

  • strategiapäällikkö Ari Evwaraye, sisäministeriö
  • pääsihteeri Kristiina Kumpula, SPR
  • toiminnanjohtaja Anna Munsterjelm, Allianssi ry
  • erikoistutkija Terhi Tuukkanen, lapsiasiavaltuutetun toimisto
  • paneelin juontaa Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

klo 15.45 Päätössanat, ylijohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö

klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden juontaa neuvotteleva virkamies Ira Alanko valtiovarainministeriöstä.

Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivän vuoden 2021 tilaisuus

Tilaisuus pidettiin 18.11.2021 hybriditilaisuutena.

Teemana oli ylisukupolvinen vastuu lapsista.

Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.

Tilaisuuden ohjelman ja materiaalit löydät alta

Tilaisuuden ohjelma

13.00 Tilaisuuden avaus
finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö

13.15 Ylisukupolvinen vastuunkanto ja lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi
pääsihteeri Johanna Laisaari, Kansallinen lapsistrategia

13.40  Näkökulmia lapsivaikutusten arviointiin lainvalmistelussa
johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Kansallinen lapsistrategia

14.05 Lapsibudjetointi ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden turvaajana
budjettipäällikkö Sami Yläoutinen, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija Piia Pekola, valtiovarainministeriö

14.30 Huoltosuhde ja sukupolvien välinen solidaarisuus Osa 1 Osa 2 Osa 3
professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

14.55 Tauko

15.05 Dialogi: Ylisukupolvinen vastuu lapsista – mikä on valtion ja kuntien rooli?
kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkalan kunta
finanssineuvos, yksikön päällikkö Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö
Dialogin fasilitio Esa Iivonen, MLL

15.35 Keskustelu

15.45 Päätöspuheenvuoro
lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

16.00 Tilaisuus päättyy

Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivän vuoden 2020 tilaisuus

Tilaisuus pidettiin 19.11.2020 verkkotilaisuutena.

Teemana oli lapset, korona ja talous.

Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.

Tilaisuuden ohjelman ja materiaalit löydät alta

Tilaisuuden ohjelma

13.00 Tilaisuuden avaus, valtiosihteeri Maria Kaisa Aula

13.15 Koronapandemialla on huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen
Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

13.40 Koronakriisi, jälkihoito ja jälleenrakennus
Johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen, valtiovarainministeriö

14.05 Laman seurauksista lapsiin ja nuoriin, pitkän aikavälin näkökulma
Osastopäällikkö Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus

14.30 Miten palvelujärjestelmään tehdyt leikkaukset vaikuttavat pitkällä aikavälillä?
Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA.

14.55 Tauko

15.05 Kommentaattoridialogi
• Erityisasiantuntija Maria Salenius, Suomen Kuntaliitto
• Lakimies Tanja Salisma, Kehitysvammaisten Tukiliitto
• Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää, Suomen Punainen Risti
• Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

15.35 Yhteenveto ja loppukeskustelu
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

16.00 Tilaisuus päättyi
Tilaisuuden juonsi finanssineuvos Johanna Nurmi valtiovarainministeriöstä.

Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivän vuoden 2019 tilaisuus

Tilaisuus pidettiin 21.11.2019.

Teemana oli lapsibudjetointi lapsen oikeuksien edistämisen työkaluna.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti tänä vuonna 30 vuotta. Ajankohtaispäivä keskittyi tänä vuonna lapsibudjetointiin. Lapsibudjetointi tarkoittaa talousarvion tarkastelemista lap-sen oikeuksien näkökulmasta hallinto- ja toimialarajat ylittäen.
Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Mannerheimin Lasten-suojeluliiton kanssa.

Tilaisuuden videotallenne
Tilaisuuden ohjelman ja materiaalit löydät alta

Tilaisuuden ohjelma

11.30 Tilaisuuden avaus, Osastopäällikkö Juha Sarkio, valtiovarainministeriö
Terveiset Lapset valtaavat valtioneuvoston –tilaisuudesta, Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

11.45 Johdatus päivän teemaan: Lapsen oikeuksien sopimus 30 vuotta – Lapsibudjetointi lasten oikeuksien edistämisen välineenä, Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

12.15 Mitä on lapsibudjetointi?
Pääekonomisti Jussi Ahokas, Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry

12.45 Lapsibudjetointia käytännössä, Heinolan esimerkki
Hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, Heinolan kaupunki

13.15 Kahvitauko

13.40 Dialogit

• Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Kuntaliitto ja finanssineuvos, yksikön päällikkö Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö
• Budjettipäällikkö Sami Yläoutinen, valtiovarainministeriö ja Senior Manager Virve Jokiranta, Nordic Healthcare Group NHG
• Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto ja Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahasto ITLA
• kunkin dialogin perään kommentit nuorisovaltuustojen edustajilta Sofia Pihlgren 16, Riihimäki ja Erika Kiviranta 15, Loimaa

15.00 Yhteenveto ja loppukeskustelu
Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, valtiovarainministeriö
Tilaisuuden juonsi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.