1.10.2020 Kansalaisjärjestöakatemia

Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena: yhteistyön välineitä ja mahdollisuuksia

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjesti yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa Kansalaisjärjestöakatemian Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 1.10.2020 klo 9.30–15.00.
Tapahtuma tarjosi välineitä virkamiesten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Tilaisuudessa esiteltiin oppeja ja parhaita käytäntöjä niin lainsäädäntöprosesseista kuin ennakoimattomista, nopeaa reagointia ja koordinaatiota vaativista tilanteista, kuten koronakriisistä.
Yhteisten seminaariosuuksien lisäksi tilaisuudessa oli varattu aikaa pienimuotoisemmalle yhteiselle dialogille ja vuoropuhelulle.

Tilaisuuden ohjelma

Kansalaisjärjestöakatemia järjestettiin yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:
Kansalaisareena
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Marttaliitto
Näkövammaisten liitto
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Suomen Punainen Risti
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI
Oikeusministeriö

Tilaisuuden puhujien esitykset ja tallenteet

Kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen moninaisuus ja rooli demokratiassa

Esitykset

Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti

Liisa Partio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Elina Varjonen, Kansalaisareena

Tallenteet
Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti
Liisa Partio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Elina Varjonen, Kansalaisareena

Puheenvuoroissa käsitellään kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen merkitystä demokratialle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osuudessa avataan kansalaisjärjestöjen työn laajuutta ja niiden eri rooleja yleishyödyllisinä toimijoina ja palveluntuottajina. Osuudessa esitellään kansalaisjärjestökentän eri sektorit, toimintatavat ja yhteistoiminnan mallit.

Apua omaan työhön: kansalaisjärjestöjen ja valtionhallinnon yhteistyön välineet ja mahdollisuudet

Esitykset
Miten nuoret pääsevät mukaan? Janika Takatalo, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Vuoropuhelua ja verkostoitumista yhteistyö voimavarana koronakevään ruoka-avussa, Reetta Nick, Ruoka-apu.fi

Apua omaan työhön: kansalaisjärjestöjen ja valtionhallinnon yhteistyön välineet ja mahdollisuudet, Juha Beurling-Pomoell, Kuluttajaliitto

Tallenteet
Janika Takatalo, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Reetta Nick, Ruoka-apu.fi
Juha Beurling-Pomoell, Kuluttajaliitto
Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto

Puheenvuoroissa avataan kansalaisjärjestöjen merkitystä valtionhallinnolle – sekä sektoreittain että niiden yli, valtakunnallinen ja alueellinen ulottuvuus huomioiden. Lisäksi keskustellaan siitä, miten virkamiehet voivat tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Kysymystä avataan käymällä läpi oppeja, epäonnistumisia ja parhaita käytäntöjä. Koronakriisin esimerkkiä käytetään havainnollistamaan konkreettisen yhteistyön merkitystä ennakoimattomissa, nopeaa reagointia ja koordinaatiota vaativissa tilanteissa.

Tilaisuuden muut tallenteet:

Keskustelu yhteistyöstä hallinnon ja kansalaisjärjestöjen kesken – oppeja, kokemuksia ja näkemyksiä tulevasta
Malja Miina Sillanpäälle ja yhteistyölle

Kansalaisjärjestöakatemian raportti

Raportin lopussa on hallinnon ja järjestöjen yhteisten dialogien yhteenvedot.

Kansalaisjärjestöakatemian raportti