Kuvituskuva. Vanha ja nuori nainen.

Vanhusneuvostopäivä

Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman yhdessä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus.

Vanhusneuvostopäivän infotori 2021

Hybriditapahtuma järjestettiin 4.11.2021. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä noin 70 vanhusneuvostojen jäsentä ja verkossa yli 130 jäsentä.

Teemana oli Tie takaisin parempaan arkeen – Vanhusneuvostot vaikuttavina toimijoina ikäihmisten, järjestöjen ja viranomaisten välillä.

Järjestäjinä olivat valtiovarainministeriön Avoin hallinto –hanke, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, Ikäinstituutti, Vanhustyön keskusliitto, oikeusministeriö, Ihmisoikeuskeskus ja UKK-instituutti.

Lue tästä päivän keskustelujen yhteenveto

Tilaisuuden diaesitykset sekä infotorin materiaalit löydät alta:

Vanhusneuvostopäivän avaus
Katju Holkeri, hallintopolitiikkayksikön päällikkö, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

Vanhusneuvostojen vaikutusmahdollisuuksista ja toimintatavoista ja koronan vaikutuksista vanhusneuvostojen toimintaedellytyksiin – laajan selvityksen tuloksia
Jasmin Airinen, tutkija, TtM, Ihmisoikeuskeskus

Osallisuus ikäihmisten sanoittamana: Elämänote-tutkimuksen tuloksia
Hanna-Kaisa Hoppania, tutkija, VTT Ikäinstituutti

Mitä useampi kokki, sitä hyödyllisempi soppa? ─ Yksinäisyyden vähentämisen ja osallisuuden vahvistamisen reseptejä väitöskirjatutkimuksen pohjalta. Diat osa 1, diat osa 2
Anu Jansson, osallisuusjohtaja, FT Vanhustyön keskusliitto

Näkökulmia digiosallisuuden varmistamiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen kunnissa
Sari Vapaavuori, kehittämispäällikkö Valli ry

Voimaa vanhuuteen – liikunnan ideat kiertoon. Diat osa 1, diat osa 2
Pirjo Kalmari, Ohjelmakoordinaattori, VTM, ft, Ikäinstituutti

Ajankohtainen tietoisku Sotesta. Diat osa 1, diat osa 2
Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

Ajankohtainen tietoisku vanhusasianvaltuutetusta
Jasmiina Jokinen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö

Ajankohtainen tietoisku avoimen hallinnon strategiasta
Johanna Nurmi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

Infotorin materiaalit:

Elämänote-ohjelman opein parempaan arkeen
Ikäihmisten liikuntaraati
Kotoisaa kuntoilua -jumppaohje
Etsivää vanhustyötä tarvitaan
Ikäteknologiakeskus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja työkaluja
Virkistävä Vahvikelinja ikääntyneille
Vahvike® Ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki
Ystäväpiiri-toiminta lievittää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä
Omahoitovalmennus-toiminta tukee iäkkäitä pariskuntia, joiden elämää muistisairaus koskettaa
SeniorSurf seniorien digitaitojen ja digiosallisuuden tukijana

Vanhusneuvostopäivän infotori 2020

Verkkoseminaari pidettiin 21.10.2020.

Teemana oli Ikäihmiset yhteiskunnan voimavarana.

Tilaisuuden järjestäjinä toimi valtiovarainministeriön Avoin hallinto –hanke, Vanhustyön keskusliitto, Valli ry ja Ikäinstituutti.

Tilaisuuden esitykset ja materiaalit löydät alta:

Vanhusneuvostopäivän ohjelma

Vanhusneuvoston puheenvuoro
Kokemus poikkeusajoista ja mikä voisi vanhusneuvostojen rooli?
Kunnallisneuvos Olli Männikkö, Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja

Miten tehdään monitoimijaista yhteistyötä ikääntyvien hyvinvoinnin
edistämiseksi uusissa rakenteissa?
Miten tavoitetaan avuntarpeessa olevat ikääntyneet ihmiset?
Miten monitoimijaisella yhteistyöllä voidaan auttaa vanhoja ihmisiä?
Erityisasiantuntija Päivi Tiittula, Etsivän vanhustyön verkostokeskus, Valli ry

Tietoiskut käynnissä olevista uudistuksista
Ikäohjelma
Erityisasiantuntija Seija Viljamaa, sosiaali- ja terveysministeriö
Vanhusasiavaltuutettu
Erityisasiantuntija Maija Iles, oikeusministeriö

Onko vanha ihminen aina toinen – yhteiskunta ja osallisuus ikääntyessä
FT, psykologi Marja Saarenheimo, Mielen Tila

Ikäihmisten eriarvoisuus on moniulotteista ja vähentämisen keinot tunnetaan
Johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti

Yhteenveto Vanhusneuvostopäivän dialogeista

Lisäksi alle on koottu materiaalia, johon Vanhusneuvostopäivän osallistujat voivat tutustua

Avoimen hallinnon strategia luonnos 1.10.2020
Elämänote-ohjelma ja -tutkimus arjen osallisuudesta
Ihmisoikeuskeskus käynnistää selvityksen vanhusneuvostojen tilanteesta (linkki Ihmisoikeuskeskuksen nettisivuille)
Ihmisoikeuskeskus käynnistää selvityksen vanhusneuvostojen tilanteesta (PDF-tiedosto)
Työkaluja kaatumisten ehkäisyyn. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maa-kuntien yhteiseksi tehtäväksi hanke. UKK-instituutti
Vahvikelinja, Vanhustyön keskusliitto
Vanheneminen.fi – vanhuuteen varautumisen aineistokokonaisuus

Vanhusneuvostopäivä 2019

Tilaisuus järjestettiin 7.11.2019

Teemana oli vanhusneuvosto koko ikäväestön asialla – turvallisuus, palvelut ja hyvä arki.

Aamupäivän ohjelma keskittyi turvallisuuteen ja sähköisiin palveluihin. Iltapäivän aiheena oli hyvä arki ja osallisuus.

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Valli ry:n, Ikäinstituutin ja Vanhustyön keskusliiton kanssa.

Tilaisuuden ohjelma

Verkkolähetyksen tallenne

Tilaisuuden esitykset ja materiaalit löydät alta:
Yhteenveto Vanhusneuvostopäivän 2019 aamupäivän pöytäkeskusteluista
Yhteenveto Vanhusneuvostopäivän 2019 iltapäivän pöytäkeskusteluista

Esitysmateriaalit:
SeniorSurf – Digiä ikäihmisten ehdoilla
vastaava asiantuntija Liisa Tiainen, VTKL ry

Digituen eettiset periaatteet ja pelisäännöt
Sanna Juutinen, erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö

Ovatko digiasiat vanhusneuvostojen listalla?
Vanhusneuvostojen edustajan puheenvuoro
Puheenjohtaja Jussi Särkelä, Vantaan vanhusneuvosto

Ikääntymisen arki
ikäihmisten moninaisuus, mitä haasteellinen elämäntilanne ikääntyneiden kohdalla tarkoittaa
Teija Hammar, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Miten avataan omaa toimintaa ja kuullaan muita? Kuuluuko koko ikäväestön ääni?
Vanhusneuvosto edustajan puheenvuoro
Puheenjohtaja Erkki Hänninen, Kotkan vanhusneuvosto

Kansallinen ikästrategia
Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen,
Sosiaali- ja terveysministeriö

Tilaisuuteen osallistui paikan päällä noin 140 vanhusneuvostojen jäsentä eri puolilta Suomea. Etäyhteydellä oli mukana noin 90 eri tahoa, joista monessa kunnassa oli mukana koko vanhusneuvosto.