Kuvituskuva. Vanha ja nuori nainen.

Vanhusneuvostopäivä

Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman yhdessä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus.

Vanhusneuvostopäivä 2021

Seuraava vanhusneuvostopäivä järjestetään 4.11.2021. Voit lukea lisää tapahtumasta täältä.

Vanhusneuvostopäivän infotori 2020

Verkkoseminaari pidettiin 21.10.2020.

Teemana oli Ikäihmiset yhteiskunnan voimavarana.

Tilaisuuden järjestäjinä toimi valtiovarainministeriön Avoin hallinto –hanke, Vanhustyön keskusliitto, Valli ry ja Ikäinstituutti.

Tilaisuuden esitykset ja materiaalit löydät alta:

Vanhusneuvostopäivän ohjelma

Vanhusneuvoston puheenvuoro
Kokemus poikkeusajoista ja mikä voisi vanhusneuvostojen rooli?
Kunnallisneuvos Olli Männikkö, Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja

Miten tehdään monitoimijaista yhteistyötä ikääntyvien hyvinvoinnin
edistämiseksi uusissa rakenteissa?
Miten tavoitetaan avuntarpeessa olevat ikääntyneet ihmiset?
Miten monitoimijaisella yhteistyöllä voidaan auttaa vanhoja ihmisiä?
Erityisasiantuntija Päivi Tiittula, Etsivän vanhustyön verkostokeskus, Valli ry

Tietoiskut käynnissä olevista uudistuksista
Ikäohjelma
Erityisasiantuntija Seija Viljamaa, sosiaali- ja terveysministeriö
Vanhusasiavaltuutettu
Erityisasiantuntija Maija Iles, oikeusministeriö

Onko vanha ihminen aina toinen – yhteiskunta ja osallisuus ikääntyessä
FT, psykologi Marja Saarenheimo, Mielen Tila

Ikäihmisten eriarvoisuus on moniulotteista ja vähentämisen keinot tunnetaan
Johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti

Yhteenveto Vanhusneuvostopäivän dialogeista

Lisäksi alle on koottu materiaalia, johon Vanhusneuvostopäivän osallistujat voivat tutustua

Avoimen hallinnon strategia luonnos 1.10.2020
Elämänote-ohjelma ja -tutkimus arjen osallisuudesta
Ihmisoikeuskeskus käynnistää selvityksen vanhusneuvostojen tilanteesta (linkki Ihmisoikeuskeskuksen nettisivuille)
Ihmisoikeuskeskus käynnistää selvityksen vanhusneuvostojen tilanteesta (PDF-tiedosto)
Työkaluja kaatumisten ehkäisyyn. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maa-kuntien yhteiseksi tehtäväksi hanke. UKK-instituutti
Vahvikelinja, Vanhustyön keskusliitto
Vanheneminen.fi – vanhuuteen varautumisen aineistokokonaisuus

Vanhusneuvostopäivä 2019

Tilaisuus järjestettiin 7.11.2019

Teemana oli vanhusneuvosto koko ikäväestön asialla – turvallisuus, palvelut ja hyvä arki.

Aamupäivän ohjelma keskittyi turvallisuuteen ja sähköisiin palveluihin. Iltapäivän aiheena oli hyvä arki ja osallisuus.

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Valli ry:n, Ikäinstituutin ja Vanhustyön keskusliiton kanssa.

Tilaisuuden ohjelma

Verkkolähetyksen tallenne

Tilaisuuden esitykset ja materiaalit löydät alta:
Yhteenveto Vanhusneuvostopäivän 2019 aamupäivän pöytäkeskusteluista
Yhteenveto Vanhusneuvostopäivän 2019 iltapäivän pöytäkeskusteluista

Esitysmateriaalit:
SeniorSurf – Digiä ikäihmisten ehdoilla
vastaava asiantuntija Liisa Tiainen, VTKL ry

Digituen eettiset periaatteet ja pelisäännöt
Sanna Juutinen, erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö

Ovatko digiasiat vanhusneuvostojen listalla?
Vanhusneuvostojen edustajan puheenvuoro
Puheenjohtaja Jussi Särkelä, Vantaan vanhusneuvosto

Ikääntymisen arki
ikäihmisten moninaisuus, mitä haasteellinen elämäntilanne ikääntyneiden kohdalla tarkoittaa
Teija Hammar, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Miten avataan omaa toimintaa ja kuullaan muita? Kuuluuko koko ikäväestön ääni?
Vanhusneuvosto edustajan puheenvuoro
Puheenjohtaja Erkki Hänninen, Kotkan vanhusneuvosto

Kansallinen ikästrategia
Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen,
Sosiaali- ja terveysministeriö

Tilaisuuteen osallistui paikan päällä noin 140 vanhusneuvostojen jäsentä eri puolilta Suomea. Etäyhteydellä oli mukana noin 90 eri tahoa, joista monessa kunnassa oli mukana koko vanhusneuvosto.