Vanhusneuvostopäivä 2020

Vanhusneuvostopäivän 2020 infotori

Tämän vuoden Vanhusneuvostopäivä: Ikäihmiset yhteiskunnan voimavarana järjestetään verkkoseminaarina keskiviikkona 21.10.2020. Järjestäjinä ovat valtiovarainministeriön Avoin hallinto –hanke, Vanhustyön keskusliitto, Valli ry ja Ikäinstituutti. Alle on koottu materiaalia, johon Vanhusneuvostopäivän osallistujat voivat tutustua.

Vanhusneuvostopäivän ohjelma
Avoimen hallinnon strategia luonnos 1.10.2020
Elämänote-ohjelma ja -tutkimus arjen osallisuudesta
Ihmisoikeuskeskus käynnistää selvityksen vanhusneuvostojen tilanteesta (linkki Ihmisoikeuskeskuksen nettisivuille)
Ihmisoikeuskeskus käynnistää selvityksen vanhusneuvostojen tilanteesta (PDF-tiedosto)
Työkaluja kaatumisten ehkäisyyn. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi hanke. UKK-instituutti
Vahvikelinja, Vanhustyön keskusliitto
Vanheneminen.fi – vanhuuteen varautumisen aineistokokonaisuus

Vanhusneuvostopäivän esitykset

Vanhusneuvoston puheenvuoro
Kokemus poikkeusajoista ja mikä voisi vanhusneuvostojen rooli?
Kunnallisneuvos Olli Männikkö, Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja

Miten tehdään monitoimijaista yhteistyötä ikääntyvien hyvinvoinnin
edistämiseksi uusissa rakenteissa?
Miten tavoitetaan avuntarpeessa olevat ikääntyneet ihmiset?
Miten monitoimijaisella yhteistyöllä voidaan auttaa vanhoja ihmisiä?
Erityisasiantuntija Päivi Tiittula, Etsivän vanhustyön verkostokeskus, Valli ry

Tietoiskut käynnissä olevista uudistuksista
Ikäohjelma
Erityisasiantuntija Seija Viljamaa, sosiaali- ja terveysministeriö
Vanhusasiavaltuutettu
Erityisasiantuntija Maija Iles, oikeusministeriö

Onko vanha ihminen aina toinen – yhteiskunta ja osallisuus ikääntyessä
FT, psykologi Marja Saarenheimo, Mielen Tila

Ikäihmisten eriarvoisuus on moniuloitteista ja vähentämisen keinot tunnetaan
Johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti

Yhteenveto Vanhusneuvostopäivän dialogeista