1.10.2021 Kansalaisjärjestöakatemia

Kansalaisyhteiskunnan näköaloja ja yhteistyötä

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjesti yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, oikeusministeriön ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen kanssa Kansalaisjärjestöakatemian 3. osan Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä, perjantaina 1.10.2021 klo 9.00-12.00.

Tilaisuudessa kuultiin alustuksia OECD:n arviointien tuloksista, neljännestä sektorista sekä hallinnon ja järjestöjen yhteistyöstä uusilla hyvinvointialueilla. Tilaisuudessa oli myös mahdollista osallistua hallinnon ja järjestöjen yhteisiin dialogeihin ajankohtaisista aiheista.

Tutustu dialogien yhteenvetoon

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden puhujien esitykset:

OECD:n arvioinnit luottamuksesta ja kansalaisyhteiskunnan tilasta Suomessa

Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti

Neljäs sektori perinteisen järjestötoiminnan ja hallinnon kirittäjänä Osa 1 Osa 2
Maija Faehnle, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö uusilla hyvinvointialueilla