Kuntademokratiaverkosto

Kuntademokratiaverkosto kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän eri toimijoiden vertaisoppimiselle.

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat.

Verkoston toimintaa koordinoi Kuntaliitto.

Linkki kuntademokratiasivustolle