Avoin demokratia -verkosto

Avoin demokratia -verkosto on kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnattu yhteisö.

Liity mukaan tästä linkistä
https://link.webropol.com/s/avoin-demokratiaverkosto

Verkoston tavoitteena on tukea
• tiedonvälitystä ja hyvien käytäntöjen leviämistä,
• osaamisen ja jaetun ymmärryksen kehittämistä,
• tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua ja
• yhteiskunnallista keskustelua verkoston aihepiireistä.

Verkosto järjestää tapaamisia ja verkoston kautta saat tietoa muiden tahojen demokratia-aiheisista tapahtumista ja koulutuksista.

Verkoston teemoja ovat
• Demokratian kehittäminen
• Alue-, kunta- ja lähidemokratia
• Osallisuus
• Avoin hallinto
• Kansalaistoiminta
• Yhteiskehittäminen ja yhdenvertaisuus
• Oikeudenmukaisuus
• Sosiaalinen kestävyys
• Osallisuuden ja demokratian tutkimus

Verkoston tukena VM/Avoin hallinto. Lisätietoja verkostosta avoinhallinto@gov.fi