22.6.2023

Ehdota demokratiatunnustuksen saajaa 15.9. mennessä

Demokratiatunnustus 2023

Kuka julkisen hallinnon toimija ansaitsee tunnustuksen yhteiskunnan hiljaisempien äänten kuulemisesta?

Kriteerit ja ohjeet

Ehdota kenelle myönnetään vuoden 2023 Demokratiatunnustus. Alta löydät ohjeet ehdotuksen tekemiseen.

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatunnustus myönnetään demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistäneille, julkisen hallinnon toimijoille tai organisaatioille. Valtiovarainministeriön yhteistyökumppaneita Demokratiatunnustuksen myöntämisessä ovat oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto.

Tunnustuksella halutaan tällä kertaa vahvistaa sitä, että myös yhteiskunnan hiljaisempien ääni kuuluu julkisen hallinnon päätöksenteon valmistelussa ja palvelujen kehittämisessä.  Tavoitteena on myös kerätä ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä. Demokratiatunnustus myönnetään nyt kuudetta kertaa ja se jaetaan kansallisen demokratiapäivän seminaarissa 1.11.2023. Julkisen hallinnon toimijoille myönnettävä Demokratiatunnustus jaetaan vuorovuosin oikeusministeriön Demokratiapalkinnon kanssa. Demokratiapalkinto puolestaan myönnetään kansalaisyhteiskunnan toimijoille.

Miten saisimme yhteiskunnassa hiljaisemmatkin äänet kuulluiksi päätöksenteon valmistelussa ja palvelujen kehittämisessä?

Valintakriteerit

Demokratiatunnustuksen saajaksi voi ehdottaa julkisen hallinnon organisaatiota, projektia, toimijaa tai henkilöä. Ehdotus voi koskea toimintaa valtakunnallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Tunnustus voidaan myöntää kahdelle eri taholle.

Ehdotusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten kyseinen taho on mahdollistanut erilaisten ihmisten osallisuuden, erityisesti niiden joiden ääni yleensä yhteiskunnassa kuuluu heikommin. Näitä voivat olla esimerkiksi lapset, nuoret, vanhukset, eri vammaisryhmät ja eri maahanmuuttajaryhmät.

Ehdokkaiden ilmoittaminen

Ehdotuksia Demokratiatunnustuksen saajaksi voivat tehdä kaikki, jotka haluavat nostaa esiin hyväksi havaitun toiminnan tai käytännön tai kiittää julkisen hallinnon toimijoita osallisuuden edistämisestä. Omaa organisaatiotaan tai oman organisaationsa edustajaa ei voi ehdottaa.

Yksi henkilö/taho voi ilmoittaa useampia ehdokkaita, mutta jokaisesta tulee täyttää erillinen ehdotus perusteluineen. Ehdotus voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä pyydetään kuvaamaan tämän ohjeen kohdassa ”Valintakriteerit” listattuja asioita.

Ehdotuksia voi lähettää 15.9.2023 kello 16.15 Webropol-linkin kautta ja postitse osoitteeseen Valtiovarainministeriö/kirjaamo, PL 28, 00023 Valtioneuvosto (käyntiosoite Ritarikatu 2B, Helsinki).

Tunnustusta koskevat aineistot löytyvät verkkosivulta www.avoinhallinto.fi.

Raati ja valinta

Palkittavat valitsee raati, johon kuuluvat edustajat valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä ja Suomen Kuntaliitosta. Raati valitsee kaksi palkittavaa.

Vuoden 2021 Demokratiatunnustus myönnettiin Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle Helsinki-apu-toiminnastaan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmälle.

Vuoden 2019 Demokratiatunnustus myönnettiin Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) -hankkeelle ja Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminnalle.

Kuntaliiton logoOikeusministeriön logo, JustitieministerietValtiovarainministeriön logo