Open Government Partnership
24.1.2019

Kanadan uusi avoimen hallinnon ohjelma valmistunut

Kanada on Open Government kumppannuusohjelman uusi puheenjohtajamaa. Toukokuussa Ottawassa järjestetään seuraava avoimen hallinnon huippukokous https://ogpsummit.org/en/. Nyt Kanada on julkaissut uusimman avoimen hallinnon toimintaohjelmansa.

Ohjelman ensimmäinen sitoumus koskee avoimen hallinnon yleistä edistämistä. Konkreettisesti se tarkoittaa avoimen hallinnon sivuston  open.canada.ca  kehittämistä ja avoimen datan laadun nostamista, työvälineiden kehittämistä hallinnolle ja kansalaisille yhdessä työskentelyyn ja avoimen datan yksityisyyden suojan ohjeistuksen kehittämistä.

Ohjelmassa on mukana myös sitoumukset yritysten ja tieteen avoimuuden lisäämiseksi. Yritysten avoimuutta Kanadan hallitus edistää jatkamalla työtään provinssien ja aluehallinnon kanssa yritysten hallintarekistereiden ja niihin liittyvän tiedon kehittämiseksi. Tiedettä koskeva sitoumuksen tavoitteena on tieteen, tieteellisen tiedon ja tieteentekijöiden parempi saavutettavuus. Osana sitoumusta kehitetään avoimen tieteen tiekartta eli suunnitelma, miten avoimuutta edistetään tieteessä ja tieteellisessä toiminnassa.

Ohjelmalla edistetään myös avoimuuden periaatteiden entistä parempaa hyödyntämistä digitaalisten palvelujen kehittämisessä, niin että palvelut vastaisivat paremmin käyttäjien odotuksia sekä edistäisivät avoimuutta ja osallisuutta. Hallitus laatii strategian digitalisaatiosta ja datasta. Samalla parannetaan läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta tekoälyn käytöstä hallinnossa.

Ohjelma pyrkii vastaamaan entistä paremmin demokratiaa vastaan nouseviin uhkiin. Tätä tehdään muun muassa uudistamalla vaalilakeja ja vahvistamalla kansainvälistä kapasiteettia tunnistaa demokratian uhkia. Kanada itse sitoutuu vahvistamaan entisestään sitoutumistaan avoimeen ja läpinäkyvään hallintoon tekemällä kattavan arvioinnin julkisuuslaista.  Kanada tukee myös laajempaa osallisuutta ja monikulttuurisuutta. Tavoitteena on kokeilla keinoja tehdä osallisuus- ja kuulemisprosesseista entistä avoimempia kaikille, tukea ja kehittää virkamiesten osaamista, jotta he osaisivat paremmin suunnitella, fasilitoida ja tukea avointa ja osallistavaa vuoropuhelua. Tavoitteena on myös lisätä kanadalaisten sitoutumista sukupuolten tasa-arvoon.

Kanada haluaa johtaa esimerkillään ja tehdä kansainvälisesti yhteistyötä kumppaneiden, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin kanssa. Kanada luo kunnianhimoisen strategian OGP:lle sen puheenjohtajamaana. Tavoitteena on tukea avoimen hallinnon työtä maailmanlaajuisesti.

 

open.canada.ca open government portal

https://open.canada.ca/en/content/canadas-2018-2020-national-action-plan-open-government