Kansalliset dialogit

Venn-diagrammi kansallisen dialogin toimijoista; Operatiivinen ydinryhmä, Keskustelun järjestäjät, Keskustelijat, Yhteenvedon hyödyntäjät

Kansalliset dialogit on uudenlainen malli yhteiskunnallisen vuoropuhelun toteuttamiseen kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Kansallisissa dialogeissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja synnyttää ihmisten kokemuksiin perustuvaa ymmärrystä erilaisista haasteista ja mahdollisuuksista.

Kansallisien dialogien käynnistämiseksi suunnitellaan mallia luomassa olleen operatiivisen ydinryhmän järjestäytymistä ensimmäiseksi operatiiviseksi ydinryhmäksi ja toiminnan käynnistämistä elokuussa 2022. Syyskaudella on tarkoitus viimeistellä kokonaisuus, avata toiminnalliset nettisivut, koota vakiokeskustelujärjestäjien ryhmä sekä valmistella ja käynnistää kevätkaudelle 2023 ensimmäinen varsinainen Kansallinen dialogi.

Syyskaudella 2022 Kansallisen dialogin mallia pilotoidaan Sisäministeriön Maahanmuuttodialogeilla.

Kansallisten dialogin mallia erilaiset toimijat voivat soveltaa samantien. Toimintamalli on avattu kokonaisuudessaan näille sivuille. Voit myös ilmoittautua jo nyt vakiokeskustelunjärjestäjäksi. Lisätietoja tästä linkistä.

Konkreettinen malli

Kansallisissa dialogeissa on kyse tarvittavan pituiselle ajanjaksolle sijoittuvasta dialogisten keskusteluiden toistettavasta sarjasta, johon kutsutaan mukaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä järjestämään dialogeja. Keskusteluiden tarkoituksena on rakentaa osallistujien kokemusten kautta ymmärrystä ja ajankohtaista tilannekuvaa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Kansallisten dialogien malli ei ole poliittinen prosessi, eikä siinä tavoitella konsensusta tai konsensukseen perustuvaa päätöksentekoa. Tavoitteena on mahdollisimman moniäänisen ymmärryksen rakentaminen ihmisten kokemuksista ja käsillä olevista haasteista. Tavoitteena on nykyistä laajemman sosiaalisen vuoropuhelun kautta vahvistaa osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja suomalaisen yhteiskunnan muutoskykyä erilaisissa ekologisissa, taloudellisissa ja sosiaalisissa haasteissa.

Dialogin määritelmä: Dialogi on keskustelu, joka tähtää parempaan ymmärrykseen käsiteltävästä asiasta, toisista tai itsestä.

Kansallisten dialogien tavoitteet ja periaatteet – Kansallisten dialogien toimintamalli – Kansallisten dialogien toimijatSoveltaminenMallin jatkokehitys/evoluutioYhteystiedotTausta ja raportti