Dialogin määritelmä

Dialogin määritelmä: Dialogi on keskustelu, joka tähtää parempaan ymmärrykseen käsiteltävästä asiasta, toisista tai itsestä.