Selkeä kieli ja visualisointi

Kunnioittavasti
• Kunnioita lapsuutta ja nuoruutta
• Osallisuuden tulisi aina tuottaa kokemus, että lapset otetaan vakavissaan.

Ei vain kirjallisesti
• Eri lapsia ja nuoria tulisi kuulla erilaisin tavoin. Kaikilla ei ole rohkeutta tai kykyä ilmaista itseään sanallisesti.
• Toiminnalliset tai taidelähtöiset kuulemisen tavat voivat tuoda lasten näkemyksiä esille.

Opi muilta
• Osallisuuden kehittäminen on oppimisprosessi.
• Hanki tietoa muiden kokemuksista ja kerro omistasi.

Selkeä kieli
• Selkeä ja ymmärrettävä kieli on lasten kanssa toimittaessa keskiössä.
• Visualisointi, esim. kuvittaminen, sarjakuvat ja videot, helpottaa viestin perillemenoa.
• Selkokielinen viestintä palvelee esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ja kehitysvammaisia lapsia, mutta myös muita ikäryhmiä.
• Lasten ja nuorten ei voi olettaa tuntevan hallintokieltä tai käytänteitä. Viestinnässä kannattaa karttaa näitä, tai ainakin selittää ne perinpohjaisesti.

”Kirkas ajatus, selkeä sanoma”