24.1.2019

OECD julkaisi tutkimuksen luottamuksesta

Luottamus puhuttaa päätöksentekijöitä, hallinnon toimijoita ja tutkijoita ympäri maailman. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu kansalaisten luottamuksen rapistuneen finanssikriisin jälkeen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Huoli on tärkeä, sillä luottamuksella on havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia muun muassa kestävien uudistusten, hallinnon toimintakyvyn, talouden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Luottamus on yksi demokratian keskeinen edellytys.

Uusi OECD-julkaisu tarkastelee luottamusta ja siihen liittyviä haasteita Korean tapaustutkimuksen kautta. Tutkimus käsittelee luottamuksen käsitettä, sen mittaamiseen liittyviä haasteita sekä ennen kaikkea periaatteita ja konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla luottamusta on mahdollista vahvistaa. Näin julkaisu sopii luettavaksi kaikille luottamuksesta kiinnostuneille.

Tutkimus korostaa avoimuutta yhtenä keskeisenä luottamusta vahvistavana arvona. OECD:n mukaan hallinnon tulisi muun muassa huolehtia tiedon saavutettavuudesta ja käytettävyydestä, toimiensa ja suunnitelmiensa läpinäkyvyydestä sekä kattavasta vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa. Tutkimuksen keskeisimmät havainnot ja luottamusta yleisesti käsittelevät osiot löytyvät kätevästi julkaisun alun tiivistelmästä ja ensimmäisestä luvusta.

OECD: Understanding the Drivers of Trust in Government Institutions in Korea