OECD Public Governance Reviews. Civic Space Scan of Finland.
16.6.2021

OECD:ltä paljon suosituksia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi Suomessa

OECD:n arviointi kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista Suomessa (Civic Space Scan of Finland) koski lakeja ja käytäntöjä, kansalaisoikeuksia, median toimintamahdollisuuksia, digitalisuuden tuomaa muutosta, kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumista. Suomi on toistuvasti pärjännyt hyvin kansainvälisten järjestöjen julkaisemissa demokratiaa, ihmisoikeuksia, lehdistönvapautta, korruptoitumattomuutta ja hallinnon toimivuutta mittaavissa vertailuissa. Suomella on myös käynnissä monia kansalaisyhteiskuntaa tukevia ohjelmia ja aloitteita, kuten Kansallinen demokratiaohjelma 2025, kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma ja avoimen hallinnon toimintaohjelma.

OECD kuitenkin korostaa, että vaikka Suomi kansainvälisissä vertailuissa esimerkillinen kansalaisyhteiskunnan toiminnan mahdollistaja, niin on erittäin tärkeää että Suomi tunnistaa ja ratkaisee esille nousevia haasteita. Vain näin voidaan ylläpitää hyvää tilannetta. OECD teki mittavan joukon suosituksia Suomelle. OECD:n suositukset otetaan tarkasteluun poikkihallinnollisessa valmisteluryhmässä. Työryhmä käy läpi suositukset ja selvittää, mitä niistä voi edistää jo olemassa olevissa ohjelmissa tai hankkeissa ja mitkä puolestaan vaativat pidempää valmistelua tai lisäselvityksiä. Arvioinnin loppuraportti julkistettiin 16.6.

Kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioinnin tilasi valtiovarainministeriö ja sen toteutuksesta vastasi OECD:n julkisen hallinnon osasto (Directorate for Public Governance).

Tutustu raporttiin ja Suomen saamiin suosituksiin