4.8.2020

OECD:n arviointi kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista Suomessa on käynnissä

Arviointi tarjoaa suosituksia, jotka auttavat suojelemaan ja edistämään kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia Suomessa. Arvioinnin myötä Suomi voi toimia kannustajana ja esimerkkinä aiheen tärkeydestä myös kansainvälisesti. Pidemmällä aikavälillä arvioinnit ovat osa OECD:n avoimuusindeksin ja sitä tukevien periaatteiden luomista. Mittareilla ja periaatteilla autetaan maita suojelemaan ja edistämään kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia.

Kaikilla halukkailla on mahdollisuus ehdottaa, mitä toimia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien tukemiseksi tulee tehdä. Aika ehdotuksille on syyskuun alkuun. OECD:n suositukset Suomelle valmistuvat alkuvuonna 2021.

Lisää arvioinnista ja linkki ehdotusten tekemiseen on tässä valtiovarainministeriön tiedotteesta