6. Att höra barn och unga Bedömning av konsekvenserna för barn