22.5.2019

Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: polut, trendit ja kuilut

Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: polut, trendit ja kuilut -luottamusraportin julkistamistilaisuus järjestettiin 16.5.2019 valtiovarainministeriössä.

Julkistamistilaisuudessa tutkimusraportin kirjoittajat esittelivät keskeisimpiä tutkimustuloksiaan ja keskustelivat tuloksista virkamiesten kanssa. Kattava tutkimusraportti käsittelee luottamusta monista eri näkökulmista. Luottamustutkimuksen yleiskatsauksen lisäksi, raportti herättää keskustelua siitä, missä määrin eriytymiskehityksestä poliittisessa ja sosiaalisessa luottamuksessa tulisi olla huolissaan. Yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Suomi on sosiaalisen ja poliittisen luottamuksen mittareilla luottamuksen kärkimaita. ”Suomi on vahvan luottamuksen ja vähäisen pelon maan” siteerasi sosiologian professori Mikko Niemelä omassa puheenvuorossaan. Kuitenkin tarkasteltaessa väestöryhmien välisiä eroja, huomaamme yleisen yhteiskunnan ja osallistumisen eriarvoistumiskehityksen vaikuttavan yleisesti myös luottamukseen.

Tutkimusraportin sähköinen versio on ladattavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-012-9  Tutkimusraportin ovat toimittaneet Maria Bäck ja Elina Kestilä-Kekkonen.