Kansalaisjärjestöakatemia 2. osa

Kansalaisjarjestoakatemia logo.
25.03.2021 09:00 - 11:00

Kansalaisjärjestöakatemia 2. osa

Hallinnon ja kansalaisjärjestöjen treffitori

Aika: to 25.3.2021 klo 9.00-11.00

Paikka: Tilaisuus järjestetään verkossa. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ennen tilaisuutta.

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjestää yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa Kansalaisjärjestöakatemian 2. osan torstaina 25.3.2021 klo 9.00-11.00. Kansalaisjärjestöakatemian tavoitteena on vahvistaa virkamiesten kansalaisjärjestötoiminnan tuntemusta sekä lisätä yhteistä ymmärrystä, vuoropuhelua ja verkostoitumista hallinnon ja järjestötoimijoiden välillä.

Kansalaisjärjestöakatemian 1. osa järjestettiin Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä 1.10.2020. Nyt järjestettävään 2. osaan kutsutaan hallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajat pohtimaan yhdessä sitä, miten hallinto ja järjestöt voisivat toimia paremmin yhdessä. Mitä yhteistyöllä voidaan saavuttaa? Mitä yhteisiin tavoitteisiin pääseminen vaatii? Missä hallinto ja järjestöt kohtaavat ja missä eivät? Kansalaisjärjestöakatemian 25.3. keskustelut toimivat pohjana ensi syksyn seuraavalle kansalliselle päätapahtumalle.

Tule pohtimaan ja keskustelemaan hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteisen tulevaisuuden 10 tärkeintä kysymystä!

Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita erityisesti kaikki ministeriöiden ja valtionhallinnon virkamiehet sekä järjestöjen edustajat.

Ilmoittautuminen: Tilaisuuteen voi ilmoittautua 18.3. asti tästä linkistä.
Kutsua saa mielellään levittää.

Ohjelma 25.3.

9.00 Tervetuloa, päivän tavoitteet ja viestit Kansalaisjärjestöakatemiasta 1.10.2020

Avausosuudessa käydään läpi päivän tavoitteet ja tehdään nostoja ensimmäisestä Kansalaisjärjestöakatemiasta. Kansalaisjärjestöakatemian 1.10.2020 keskusteluissa korostettiin sitä, että hallinnon ja järjestöjen yhteistyö ja vuorovaikutus pitäisi saada rakenteisiin ja jatkuvaksi systemaattiseksi prosessiksi. Viimeaikainen kehitys on vain lisännyt tämän painoarvoa ja tarvetta vuoropuhelulle hallinnon ja järjestöjen välille. Sekä hallinnossa ja että järjestöissä on havaittu selkeä tarve kehittää ja monipuolistaa dialogia ja vuoropuhelua yhteisistä työ- ja menettelytavoista. Hallinnon ja järjestöjen yhteistyölle löydettiin monia hyödyntämättömiä yhteistyömahdollisuuksia. Näiden hyödyntäminen edellyttää järjestökentän kokonaisuuden ja moninaisuuden hahmottamista ja ymmärtämistä. Erilaisten ihmisryhmien tavoittamisen keinoja on päivitettävä ja monipuolistettava, jotta myös haavoittuvassa asemassa olevia ja vähemmän aktiivisia voitaisiin kuunnella paremmin. Tarkemmat teemakohtaiset yhteenvedot Kansalaisjärjestöakatemiasta 1.10.2020 löytyvät täältä.

9.30 Dialogikeskustelut: Mitkä ovat 10 tärkeintä kysymystä hallinnon ja järjestöjen yhteistyössä? Miten hallinto ja kansalaisjärjestöt voisivat toimia paremmin yhdessä?

Hallinnon ja järjestöjen yhteisissä dialogikeskusteluissa pohditaan sitä, miten hallinto ja järjestöt voisivat toimia paremmin yhdessä. Mitä osallistujat ajattelevat yhteistyöstä? Mitä yhteistyöllä voidaan saavuttaa? Mitä yhteisiin tavoitteisiin pääseminen vaatii? Dialogikeskusteluiden tarkoituksena on muotoilla hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön tulevaisuuden kannalta keskeisimmät kysymykset jatkotyöstettäviksi ja eteenpäin vietäviksi. Dialogikeskustelut perustuvat tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle ja niiden tavoitteena on yhteisen ymmärryksen syventäminen.

10.30 Yhteinen keskustelu: katse tulevaan – yhdessä eteenpäin

Loppukeskustelussa pohditaan yhdessä sitä, mitä nostoja, havaintoja ja viestejä päivän keskusteluista viedään eteenpäin ja pohjaksi seuraavalle Kansalaisjärjestöakatemialle.

11.00 Tilaisuus päättyy

Ohjelma pdf:nä

Kansalaisjärjestöakatemiasta luodaan jatkuvaa kansallisten ja alueellisten tapahtumien sarjaa. Kansalaisjärjestöakatemian 1.10.2020 materiaalit, tallenteet ja raportti löytyvät avoimen hallinnon internetsivuilta.

Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke järjestää Kansalaisjärjestöakatemiaa yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Kansalaisareena
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Marttaliitto
Näkövammaisten liitto
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Suomen Punainen Risti
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI
Oikeusministeriö

Lisätietoja: erityisasiantuntija Onni Pekonen, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. 0295 530 616