5.8.2019

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta IV avoimen hallinnon toimintaohjelmiksi vuosille 2019-2023.

Suomi liittyi vuonna 2013 kansainväliseen Open Government Partnership (OGP)– kumppanuushankkeeseen. OGP:n periaatteiden mukaisesti Suomi on laatinut kansalliset kaksivuotiset avoimen hallinnon toimintasuunnitelmat vuodesta 2013. Nyt lausuntokierroksella oleva avoimen hallinnon IV kansallinen toimintasuunnitelma on kuten aiemmatkin laadittu avoimella valmisteluprosessilla. Aiemmasta poiketen IV ohjelma tulee olemaan nelivuotinen (9/2019- 9/2023). Ohjelmaluonnos sisältää neljä sitoumusta toimenpide-ehdotuksineen: 1. kestävä avoimuus, 2. avoimen hallinnon strategia, 3. avoimuusrekisteri 4. avoin data.

Avoimen hallinnon työ koskee koko julkista sektoria ja työtä tehdään kaikilla hallinnon osa-alueilla ja tasoilla. Avoimen hallinnon tavoitteita kehitetään yhteistyössä sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Toimintaohjelma julkistetaan 24.syyskuuta 2019.

Valtiovarainministeriö lähetti luonnoksen lausuntokierrokselle 2.8. Lausuntoaika päättyy 30.8. Lausuntopyyntö ja toimintaohjelmaluonnos on julkaistu lausuntopalvelu.fi:ssä

Lisätietoja:

Finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 0295 530087, katju.holkeri(at)vm.fi